Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Ortopædisk Kirurgi

Introduktionsstillinger

I Videreuddannelsesregion Øst er der 46 introduktionsstillinger til besættelse i Ortopædisk kirurgi . Under ’Vigtig info’ findes en oversigt, der viser placeringen af introduktionsstillingerne. Introduktionsstillingerne er 1-årige og indeholder ansættelse på et enkelt sygehus. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af afdelingerne på www.sundhedsjobs.dk

Hoveduddannelsesforløb

I Videreuddannelsesregion Øst er der 18 årlige hoveduddannelsesforløb, hvor 9 opslås med besættelse 1. maj og 9 opslås med besættelse 1. november. Hoveduddannelsen varer 4 år og består i Videreuddannelsesregion Øst som udgangspunkt af 33 måneders ansættelse på en stamafdeling og 12 måneders ansættelse på en anden afdeling, samt et ophold på 3 måneder på Rigshospitalet (traume). Se ’Oversigt over hoveduddannelsesforløb’ for mere information.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Øst opslås af Sekretariatet i Videreuddannelsesregion Øst på sundhedsjobs.dk - selve ansøgningen udfyldes på www.videreuddannelsen.dk

Henvendelser vedrørende stillingsopslag og ansøgninger skal rettes til specialets sagsbehandler i Videreuddannelsesregion Øst.

Specialespecifikke kurser i Ortopædisk kirurgi

I introduktionsuddannelsen findes der ingen specialespecifikke kurser i Ortopædisk kirurgi.

I hoveduddannelsen findes der udover de generelle obligatoriske kurser, de obligatoriske specialespecifikke kurser, som afholdes af specialeselskabet. Kursusrækken er opdateret i 2018 og det er hovedkursuslederen, der indkalder lægerne i hoveduddannelse til de specialespecifikke kurser. Spørgsmål vedrørende indhold og placering af disse kurser skal rettes til hovedkursusleder Per Wagner Kristensen Per.Wagner.Kristensen@rsyd.dk 

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet er PKL (Postgraduat Klinisk Lektor):

Andreas Peter Balslev-Clausen, e-mail: Andreas.Peter.Balslev-Clausen@regionh.dk 

Telefon: 2128 6201

Sagsbehandler:

Louise Heyden, e-mail: louise.heyden@regionh.dk

Telefon: 20 17 02 64

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

HUSK at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for den lægelige videreuddannelse som f.eks. målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ’Vigtig info’.

Opdateret 30/01-2023

Tlf: 38 66 99 30​