Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Kurser

Klinisk Basisuddannelse

​​Obligatoriske kurser i Klinisk Basisuddannelse tildeles automatisk af kursusudbyderne i hhv. Region Sjælland og Region Hovedstaden. Vælg region for at læse mere.​

​Introduktionsuddannelse

​​​Der findes 1 generelt obligatorisk kursus i introduktionsuddannelsen.  Se det enkelte speciale for andre kurser. Vælg region for at læse mere.

Kursusindhold

For nærmere information om kursernes indhold se det enkelte kursus, Sundhedsstyrelsens vejledninger, som findes nederst på denne side og Sundhedsstyrelsens hjemmeside.​

Kursusform, tilmelding, frihed, transport

I Videreuddannelsesregion Øst afholdes kurserne af Region Hovedstaden (CAMES) og Region Sjælland (KHRUU). Normalt søger/tildeles man kurserne i den region, man er ansat i. Du kan dog søge kurser i hele videreuddannelsesregionen. Deltagelse i kurserne er obligatorisk. 

​For de kurser du selv søger, skal du huske at have tilsagn om frihed til deltagelse fra din afdeling/praksis. Du har ret til frihed med løn under alle obligatoriske kurser. Udgifter til transport søges via afdelingen.

I Region Hovedstaden afholdes kurserne af: CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation, som er placeret på henholdsvis Rigshospitalet, Blegdamsvej og Herlev Hospital.

I Region Sjælland afholdes kurserne af: KHRUU - Koncern HR Uddannelse og Udvikling, Herlufsvænge 14 B, 4700 Næstved.

Nyttige Links:​

Opdateret 02/05-23

Tlf: 38 66 99 30​