Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Kurser

Klinisk Basisuddannelse

​​Obligatoriske kurser i Klinisk Basisuddannelse tildeles automatisk af kursusudbyderne i hhv. Region Sjælland og Region Hovedstaden. Vælg region for at læse mere.​

​Introduktionsuddannelse

​​​Der findes 1 generelt obligatorisk kursus i introduktionsuddannelsen.  Se det enkelte speciale for andre kurser. Vælg region for at læse mere.

Kursusindhold

For nærmere information om kursernes indhold se det enkelte kursus samt "Sundhedsstyrelsens vejledning om generelle kurser i den lægelige videreuddannelse".​

Kursusform, tilmelding, frihed, transport

I Videreuddannelsesregion Øst afholdes kurserne af Region Hovedstaden (CAMES) og Region Sjælland (CUK). Normalt søger/tildeles man kurserne i den region, man er ansat i. Du kan dog søge kurser i hele videreuddannelsesregionen. Deltagelse i kurserne er obligatorisk. 

​For de kurser du selv søger, skal du huske at have tilsagn om frihed til deltagelse fra din afdeling/praksis. Du har ret til frihed med løn under alle obligatoriske kurser. Udgifter til transport søges via afdelingen.

I Region Hovedstaden afholdes kurserne af: CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation, som er placeret på henholdsvis Rigshospitalet, Blegdamsvej og Herlev Hospital

I Region Sjælland afholdes kurserne af: CUK - Center for Uddannelse og Kompetence, Herlufsvænge 14 B, 4700 Næstved

Nyttige Links:​

Opdateret 15/5-19​

Tlf: 38 66 99 30​