Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Forskningstræning​

Forskningstræning er obligatorisk for læger i hoveduddannelse.

Formål

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for forskningstræning angiver, at det overordnede formål er at opøve kompetence til at opsøge, vurdere og udvikle ny viden samt anvende denne viden til kritisk vurdering samt evaluering af etableret praksis. Forskningstræning er specielt rettet mod træning af akademikerrollen og mod udvikling af professionel tilgang til praksis. Der er samlet set afsat 20 dage til forskningstræning.

Du kan finde retningslinjerne i Sundhedsstyrelsens 'Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen' (se under Nyttige links).

Praktisk del - 10 dage

Der kan anvendes 10 dage til individuelt arbejde med et selvstændigt forskningsprojekt. ​

Den praktiske del af forskningstræningen består i at lave en specialespecifik opgave. Forskningstræningen skal afsluttes med en evaluering af opgaven. Der skal således skrives et abstrakt, og opgaven skal fremlægges mundtligt. Forum for fremlæggelsen kan variere fra speciale til speciale. Din forskningstræningsvejleder kan honoreres for op til 10 timers vejledning.

Teoretisk del - 10 dage

Den teoretiske del består af:

Modul 1 (3 dage): Et introduktionskursus, der omhandler basal forskningsmetodologi, kritisk litteraturlæsning samt litteratursøgning. Kurset er åbent for alle specialer undtagen Almen Medicin. Du skal sammen med din vejleder have udarbejdet en idé til et projekt, som du medbringer på kurset. Kurset afholdes af Københavns Universitet, mens tilmelding varetages af Sekretariatet.

Modul 2 (6 dage): De 6 dage sammensættes individuelt sammen med eller efter aftale med din vejleder. Typisk vil det bestå af 4-6 dages målrettet kursusaktivitet f.eks. med andre emner end på introduktionskurset eller dybdegående kurser i forhold til tidligere emner samt 2-4 halve eller 1-2 hele dage med din vejleder.

Evaluering (1 dag): Består af 1 dag med mundtlig fremlægges af projektet samt evaluering heraf.

​NB! For specialet Almen Medicin afholdes hele forskningstræningselementet af Forskningsenheden for Almen Praksis København. Alle 20 dage er placeret i hoveduddannelsens fase 2. Kurset tildeles automatisk senest ved starten af sidste hospitalsansættelse.​ Se mere under 'Nyttige links'.

Dispensation

Undtaget fra hele forskningstræningen er læger med dokumenteret forskningserfaring i form af erhvervet akademisk grad, dr. med. eller ph.d. Hvis du har medsendt kopi af dit bevis for graden ved ansøgning om hoveduddannelsesforløb, vil du efterfølgende få dispensation i din elektroniske logbog. Mangler dispensationen når du skal ansøge om speciallægeanerkendelse, skal du kontakte Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse.

Hel eller delvis dispensation for forskningstræningen kan søges ved Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse på baggrund af andre tilsvarende teoretiske kurser, dokumenteret forskningserfaring i form af publikationer i anerkendte tidsskrifter eller mundtlig fremlæggelse af forskningsresultater på kongres. Se hvordan du gør under Nyttige links.

Betingelser for forskningstræning

Alle kurser er gratis, og du har ret til frihed med løn både under kurser, seminardage og for de 10 dage til selvstændigt arbejde. Du skal aftale den praktiske tilrettelæggelse med din uddannelsesansvarlige overlæge og din forskningstræningsvejleder.

 

Opdateret 06/10-22

Tlf: 38 66 99 30​