Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Om os​

​​Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst er fællessekretariat for Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Sekretariatet beskæftiger sig med stort set alle forhold, der relaterer sig til den lægelige videreuddannelse – tiden fra kandidateksamen til opnåelse af speciallægeanerkendelse.

Sekretariatets hovedarbejdsopgaver i forhold til de lægelige specialer er:

 • ​​Vejledning og rådgivning af uddannelsessøgende læger, uddannelsesansvarlige overlæger, vejledere, tutorer samt ​andre med interesse for lægelig videreuddannelse
 • Klinisk Basisuddannelse
 • ​​Sikre antallet af introduktionsstillinger
 • ​​Besættelse af hoveduddannelsesforløb i alle specialer
 • ​Spørgsmål og erstatningsansættelser i forbindelse med barsel, sygdom, deltid, andet fravær og lignende forhold i alle specialer
 • ​Arbejdsområderne KBU og almen medicin varetages af den enkelte politiske region hhv. Region Hovedstaden og Region Sjælland

Herudover har vi også nedenstående opgaver:

 • ​​Sekretariatsbetjening af Det Regionale Råd samt undergrupper
 • ​​Sekretariatsbetjening af de 39 specialespecifikke uddannelsesråd, herunder justering og revision af uddannelsesforløb og uddannelsesprogrammer
 • ​​Sekretariatsbetjening af PKL-gruppen (kliniske lektorer) også kaldet PUF (pædagogisk udviklende funktion)
 • ​​Rekruttering af tutorer fra speciallæge- og almen praksis
 • ​​Samarbejde med Sekretariaterne i Videreuddannelsesregion Nord og Syd​​

Opdateret 14/7-2021

Tlf: 38 66 99 30​