Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Blanketter

Ansættelse

Forskningstræning

Region Sjælland

Region Hovedstaden / Videreuddannelsesregion Øst - honorar samt refusion

For undervisere og praktiserende læger  i Region Hovedstaden samt forskningstræningsvejledere i Videreuddannelsesregion Øst.
Download filen først. Udfyld og send den efterfølgende

For PKL'er ifm. deltagelse i møder/konferencer, samt uddannelseslæger på specialespecifikke kurser under ophold i  speciallægepraksis.
Download filen først. Udfyld og send den efterfølgende

Region Hovedstaden - Til fase 2 og fase 3 læger i almen paksis

Fase 2 og 3 uddannelseslæger i Almen Praksis aflønnet af RegionHovedstaden
​T
ransportgodtgørelse til obligatoriske kurser
Læs vejledningen inden du udfylder bilag.
Download filen først. Udfyld og send den efterfølgende

Opdateret 20/9-22

Tlf: 38 66 99 30​