Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Information til den ledende overlæge

Som ledende overlæge har du det overordnede ansvar for at sikre lærings - og uddannelsesmiljøet på din afdeling . Herunder skal du sikre ansættelse / udnævnelse af mindst én uddannelsesansvarlig overlæge (UAO) på din afdeling. Hvis du er leder for en stor afdeling / afdeling med flere matrikler, kan det være en god idé at have flere UAO'er. Du kan også overveje at udnævne én eller flere uddannelseskoordinerende yngre læger (UKYL), der sammen med UAO kan stå for en række praktiske opgaver i forhold til den lægelige videreuddannelse.

Videreuddannelsessekretariatets anbefaling er, at du inddrager UAO i ledelsesgruppen, hvor det findes relevant, da det er vores erfaring, at dette giver de bedste rammer for uddannelsen på afdelingen.

Dine konkrete opgaver er,

  • Sikre at afdelingen har en UAO og evt. en UKYL
  • Sikre klare rammer for UAOs og evt. UKYLs funktion
  • Koordination mellem afdelingsledelse, specialeansvarlige og UAO
  • Godkende deltagelse i obligatoriske kurser
  • Afgøre ansøgninger om deltid og længevarende fravær f.eks. pga. forskning, udlandsophold eller personlige forhold
  • Deltage i håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Du er selvfølgelig altid velkommen til at henvende dig til Videreuddannelsessekretariatet.

Opdateret 15/5-19​

Tlf: 38 66 99 30​