Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Ansættelse i uddannelsesforløb

Klinisk Basisuddannelse (KBU)

Du tilmelder dig KBU via Sundhedsstyrelsen. Der er tilmelding 2 gange årligt – midt januar og midt august. Efter tilmelding vil du modtage et lodtrækningsnummer og en adgangskode til basislaege.dk Når der åbnes for valg af KBU, vælger du et forløb. Læs mere på siden KBU.

Introduktionsstillinger

Alle introduktionsstillinger undtagen de i Almen Medicin og de på ikke-regionale ansættelsessteder (f.eks. Sundhedsstyrelsen) opslås af de respektive afdelinger på sundhedsjobs.dk.

Introduktionsstillinger på ikke-regionale ansættelsessteder opslås enten via institutionens egen hjemmeside eller via jobindex.dk.

Det er den enkelte afdeling/institution, der efterfølgende varetager hele ansættelsesprocessen.

Introduktionsstillinger i Almen Medicin opslås via videreuddannelsen.dk– se mere nedenfor.

Hoveduddannelse i alle specialer og Introduktionsstillinger i Almen Medicin

Alle hoveduddannelsesforløb i alle specialer samt alle introduktionsstillinger i Almen Medicin opslås på sundhedsjobs.dk ligesom de er tilgængelige via  videreuddannelsen.dk og videreuddannelsessekretariaternes hjemmesider.

Alle opslag indeholder en vejledning til ansøgning, hvor du kan læse, både hvordan du ansøger, men også hvordan ansættelsesprocessen foregår. Du kan altid finde vejledningen til seneste opslag under det enkelte speciale her.

Sammen med opslaget finder du også specialets faglige profil, vurderingsskema samt evt. specialespecifikke skemaer. Du kan læse mere om disse skemaer via ”Vigtig info”. Her finder du også hele ansættelsesproceduren inkl. beskrivelse af samt forretningsorden for ansættelsesudvalgene.

6 års fristen i den lægelige videreuddannelse er afskaffet pr. 1. maj 2019

Det betyder, at ingen læger længere er omfattet af en tidsfrist, og alle kan søge HU-stilling, uanset hvornår man har haft første ansættelsesdag i klinisk basisuddannelse. (§ 10 i BKG nr. 96 af 2/2-2018 er ophævet).​


Funktionstid (25. juni 2019)

  • Danske Regioner og Yngre Læger har den 24. juni 2019 indgået aftale om, at der indtil 1. april 2021 dispenseres fra funktionstidsbestemmelserne for følgende to lægegrupper:

    • alle yngre læger, der har gennemført KBU
    • læger, der har opnået autorisation til selvstændigt virke på andet grundlag end KBU efter 1. april 2010
Disse to grupper kan frit søge alle opslåede hoveduddannelsesforløb.

Funktionstidsbestemmelserne er uændret gældende for alle læger, der har gennemført turnusuddannelse.
​Reglen gælder også for læger der er blevet kandidater fra d. 1. maj 2019 og frem, da disse aldrig har været omfattet af 6 års fristen.

I overenskomsten mellem YL og RLTN (=overenskomst med regionerne) er der en bestemmelse om funktionstid (§4 stk. 4 litra a). Bestemmelsen indebærer at en læge højest må have været ansat i 2 år på en afdeling, der indgår i den/de ansøgte hoveduddannelsesforløb, når hoveduddannelsen påbegyndes.
Med bortfald af 6-års-fristen pr. 1. maj 2019 blev også læger med gennemført KBU samt visse udenlandsk uddannede læger omfattet af funktionstidsbestemmelserne. Da disse grupper ikke har haft mulighed for at forberede sig på denne væsentlige ændring, har Danske Regioner og Yngre Læger givet generel dispensation for denne bestemmelse til og med 31. marts 2021.
​​
Du kan læse mere om funktionstidsbestemmelserne her
https://www.laeger.dk/funktionstid-yngre-laeger


​Spørgsmål

Spørgsmål til ansættelsesproceduren kan rettes til de 3 videreuddannelsessekretariater:

Videreuddannelsesregion Øst – 3866 9930 - laegeuddannelsen@regionh.dk 

Videreuddannelsesregion Syd – 7663 1457 - videreuddannelsen@rsyd.dk 

Videreuddannelsesregion Nord - 7841 0000 - vus@stab.rm.dk

Opdateret 15/11-19​

Tlf: 38 66 99 30​