Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Ansættelse i uddannelsesforløb

Klinisk Basisuddannelse (KBU)

Du tilmelder dig KBU via Sundhedsstyrelsen. Der er tilmelding 2 gange årligt – midt januar og midt august. Efter tilmelding vil du modtage et lodtrækningsnummer og en adgangskode til basislaege.dk Når der åbnes for valg af KBU, vælger du et forløb. Læs mere på siden KBU.

Introduktionsstillinger

Alle introduktionsstillinger undtagen de i Almen Medicin og de på ikke-regionale ansættelsessteder (f.eks. Sundhedsstyrelsen) opslås af de respektive afdelinger på sundhedsjobs.dk.

Introduktionsstillinger på ikke-regionale ansættelsessteder opslås enten via institutionens egen hjemmeside eller via jobindex.dk.

Det er den enkelte afdeling/institution, der efterfølgende varetager hele ansættelsesprocessen.

Introduktionsstillinger i Almen Medicin opslås via videreuddannelsen.dk– se mere nedenfor.

Hoveduddannelse i alle specialer og Introduktionsstillinger i Almen Medicin

Alle hoveduddannelsesforløb i alle specialer samt alle introduktionsstillinger i Almen Medicin opslås på sundhedsjobs.dk ligesom de er tilgængelige via  videreuddannelsen.dk og videreuddannelsessekretariaternes hjemmesider.

Alle opslag indeholder en vejledning til ansøgning, hvor du kan læse, både hvordan du ansøger, men også hvordan ansættelsesprocessen foregår. Du kan altid finde vejledningen til seneste opslag under det enkelte speciale her.

Sammen med opslaget finder du også specialets faglige profil, vurderingsskema samt evt. specialespecifikke skemaer. Du kan læse mere om disse skemaer via ”Vigtig info”. Her finder du også hele ansættelsesproceduren inkl. beskrivelse af samt forretningsorden for ansættelsesudvalgene.

6 års fristen i den lægelige videreuddannelse er afskaffet pr. 1. maj 2019.

Det betyder, at ingen læger længere er omfattet af en tidsfrist, og alle kan søge HU-stilling, uanset hvornår man har haft første ansættelsesdag i klinisk basisuddannelse. (§ 10 i BKG nr. 96 af 2/2-2018 er ophævet).​

Spørgsmål

Spørgsmål til ansættelsesproceduren kan rettes til de 3 videreuddannelsessekretariater:

Videreuddannelsesregion Øst – 3866 9930 - laegeuddannelsen@regionh.dk 

Videreuddannelsesregion Syd – 7663 1457 - videreuddannelsen@rsyd.dk 

Videreuddannelsesregion Nord - 7841 0000 - vus@stab.rm.dk

Opdateret 15/5-19​

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse​ ØST

Kildegårdsvej 28, opg. 63 st., 2900 Hellerup

Telefon: 38 66 99 30

EAN-nummer: 5798000384101