Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Klinisk Basisuddannelse (KBU)

​KBU’en er det første uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse. I KBU bruger du din viden fra universitetet til at være læge.

Reglerne om KBU er beskrevet i Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse.

KBU består af to gange seks måneders ansættelse i to forskellige specialer. Psykiatri og almen praksis skal altid indgå som 2. ansættelse i et forløb. Den første ansættelse i KBU fokuserer på behandling af akutte patienter, mens den anden ansættelse hovedsageligt har fokus på kroniske patientforløb.

De tre videreuddannelsessekretariater i Danmark er ansvarlige for de konkrete stillingskombinationer og på basislaege.dk kan man se eksempler på disse.

Målbeskrivelsen for KBU

Målbeskrivelsen angiver de teoretiske og praktisk-kliniske kompetencer, som skal gennemføres og godkendes i KBU’en.

Uddannelsesprogram for KBU

Uddannelsesprogrammet indeholder en beskrivelse af de læringsmål, der skal opnås i KBU samt skemaer for, hvordan disse skal vurderes (kompetencevurderingskort også kaldet KV-kort).

Dokumentation for de enkelte kompetencer sker elektronisk på logbog.net med udgangspunkt i KV-kortene. Uddannelsesprogrammet er udarbejdet som et fælles program for alle KBU-læger i Videreuddannelsesregion Øst.

Obligatoriske kurser

I KBU’en er der en række obligatoriske kurser, som afdelingen og praksis er forpligtet til at give dig fri til.

​​

Opsiger du KBU udgår du af ordningen og kan kun genindtræde efter særlig dispensation fra Sundhedsstyrelsen. Det må derfor under normale omstændigheder kraftigt frarådes at opsige sin KBU.​

Hvis du ikke har bestået din eksamen eller ikke ønsker at gå op til eksamen til den planlagte termin, skal du hurtigst muligt skriftligt underrette din kontaktperson i den lægelige videreuddannelse med henblik på udsættelse af din start i Klinisk Basisuddannelse.

Den overordnede koordinering af KBU i Region Øst i forhold til Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed og de øvrige videreuddannelsesregioner varetages af Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse, Gentofte Hospital

KBU i Region Hovedstaden administreres af Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse, Gentofte Hospital​

KBU på Bornholm varetages primært af Bornholms Hospital​

KBU på Færøerne varetages primært af Landssygehuset i Torshavn

KBU i Region Sjælland administreres af Sekretariatet for Lægeuddannelse i Sorø​

Opdateret 02/05-23

Tlf: 38 66 99 30​