Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

KBU på Færøerne

Ny særordning gældende fra marts 2019

Færøerne slår 8 KBU-forløb op to gange om året. Udvælgelse af læger uddannet i Danmark til stillingerne skal foretages, inden tilmeldingsrunden i Danmark går i gang. KBU-forløbene på Færøerne er forbeholdt ansøgere, der kan det færøske sprog i skrift og tale. Ansættelse/tildeling af stillingerne foretages ud fra beskrevne kriterier udarbejdet af Landssygehuset.

KBU-forløbene på Færøerne slås op i god tid, inden der udsendes lodtrækningsnumre til KBU-forløbene i Danmark, og valg af forløb på basislaege.dk skal foretages.

Disse KBU-forløb er en del af den samlede danske KBU-ordning og lægerne indgår i ordningen med obligatoriske kurser, evalueringer m.m. i Videreuddannelsesregion Øst.

Er der ledige KBU-forløb på Færøerne efter ansættelsesforløbet, slås de resterende KBU-forløb op og søges gennem fordelingssystemet basislaege.dkligesom øvrige KBU-forløb i Danmark, og indgår dermed i lodtrækningen. Forløbene på Færøerne er ekstra i forhold til den almindelige fordeling, og man kan således kun komme i KBU på Færøerne, hvis man selv ønsker det.

Det vil sige, der er i alt 8 KBU-stillinger hvert halvår. Hvis der bliver tildelt 5 KBU-forløb til ansøgere i forbindelse med ansættelsesforløbet på Færøerne, bliver 3  KBU-stillinger slået op på basislaege.dk.

Læs mere om særordningen på Sundheds- og Ældreministeriets (SUM) hjemmeside.

Opdateret 15/5-19​

Tlf: 38 66 99 30​