Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Fravær, orlov og deltid

Fravær i KBU

Et uddannelsesforløb kan godkendes, hvis forløbet er gennemført tilfredsstillende, og hvis der ikke har været mere end 10 % fravær i løbet af ansættelsen.

Fravær er for eksempel barsel, sygdom, barns sygedag, omsorgsdage eller kursusdage, der ikke er en obligatorisk del af uddannelsen. Ferie regnes ikke som fravær. Fravær beregnes således, at 6 måneder regnes som 180 dage og 1 år som 360 dage. I en 6 måneders ansættelse må man derfor have maksimalt 18 fraværsdage. Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed tager udgangspunkt i at en måned er 30 dage.

Hverken Sundhedsstyrelsen eller Styrelsen for Patientsikkerhed tager hensyn til overarbejde eller manglende ferieafholdelse. Det er alene ansættelsestiden, der er afgørende.

Hvis der er mere end 10 % fravær i ansættelsen, skal der gennemføres en erstatningsansættelse, før uddannelseselementet kan godkendes. Erstatningsansættelsen aftales i samarbejde med Videreuddannelsessekretariatet.

Orlov i KBU

​Du kan søge forskellige former for orlov under KBU: barsels- og adoptionsorlov, forældreorlov, børnepasningsorlov samt orlov af andre årsager, f.eks. forskning.
​Ifølge Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse er uddannelsesstillinger normalt fuldtidsstillinger. Hvis du ønsker at arbejde deltid under din KBU skal du have accept fra afdelingen/almen praksis.

Det er et krav fra Sundhedsstyrelsen, at orlov til forskning ligger enten før KBU-start eller efter afslutning af KBU. I enkelte tilfælde og efter en konkret vurdering kan der ansøges om orlov til forskning mellem de to KBU-forløb.

Kontakt altid Videreuddannelsessekretariatet vedr. alle former for orlov.

Deltid i KBU

Deltidsansættelsen skal som minimum udgøre halvdelen af arbejdstiden i en fuldtidsansættelse.

Opdateret 15/5-19​

Tlf: 38 66 99 30​