Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Faglig profil​

De videnskabelige selskaber har for alle specialer beskrevet en faglig profil. Den faglige profil består ideelt af to dele: dels en generel del, som beskriver specialets hovedarbejdsområder, arbejdsmetoder, evt. fagområder, generelle vagtforhold etc. - dels en del, der mere specifikt handler om udvælgelse til ansættelse i hoveduddannelsesforløb med en beskrivelse af de områder, som specialet vægter i forhold til de 7 lægeroller.

Der er i alle faglige profiler lagt vægt på både rent faglige ekspert kompetencer samt på mere personlige kompetencer som f.eks. engagement og samarbejdsevne.

De faglige profiler ligger på hjemmesiderne for de 3 videreuddannelsessekretariater under det enkelte speciale, på hjemmesiderne for de videnskabelige selskaber samt på Yngre Lægers hjemmeside.​

Opdateret 15/5-19​

Tlf: 38 66 99 30​