Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Samfundsmedicin

​Introduktionsstillinger

I Videreuddannelsesregion Øst findes der minimum 12 introduktionsstillinger i Samfundsmedicin. Du kan se hvor stillingerne kan være placeret på 'Oversigt over introduktionsstillinger'. Introduktionsstillingerne er etårige og indeholder ansættelse i en enkelt enhed. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af de respektive institutioner / regioner på www.job-i-staten.dk eller på www.sundhedsjobs.dk  

Hoveduddannelsesforløb

I Videreuddannelsesregion Øst er der 5 hoveduddannelsesforløb. Der opslås 5 forløb per år normalt i to runder. Tiltrædelsestidspunktet er 1. marts og 1. september. Hoveduddannelsen varer 4 år. Se sammensætningen af hoveduddannelsesforløb på 'Oversigt over hoveduddannelsesstillinger'.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Alle hoveduddannelsesforløb i Danmark opslås på sundhedsjobs.dk. Henvendelser omkring stillingsopslag, ansøgninger, ansættelsessamtaler og faglig profil skal rettes til den videreuddannelsesregion, man ønsker at søge hoveduddannelsesforløb i. Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Ansættelsesudvalget prioriterer mellem ansøgerne efter ansættelsessamtaler på baggrund af helhedsindtryk og specialets faglige profil.

Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

Specialespecifikke kurser

Udover de obligatoriske generelle kurser indgår der i hoveduddannelsen specialespecifikke kurser. Kurserne foregår samlet for alle 3 regioner i landet. En beskrivelse af kurserne findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Det er hovedkursusvejlederen, der indkalder dig til de specialespecifikke kurser.

Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursusvejlederen.

Forskningstræning

Forskningstræningens grundkursus (modul 1) varetages af Sekretariatet og tilmeldingsformular findes under 'Kurser'. Resten af forskningstræningen i specialet Samfundsmedicin varetages af Dansk Samfundsmedicinsk Selskab.

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet:

Postgraduat klinisk studielektor (PKL) Mette Nolde Malling

E-mail: mette.nolde.malling@regionh.dk

Telefon: 3864 9848

Specialespecifikke kurser:

Hovedkursusleder:

Overlæge Mette Nolde Malling

E-mail: hovedkursusleder@dasams.dk

Sagsbehandler:

Barbara Bøgsted Knudsen

E-mail: bbk@regionh.dk 

Telefon: 3866 9938 

HUSK at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks., målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ’Vigtig info’​.

Opdateret 14/1-24

Tlf: 38 66 99 30​