Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Introduk​tionsstillinger

Formålet med introduktionsuddannelsen er at give den uddannelsessøgende læge indblik i specialet, således at valget af speciale kvalificeres. Den uddannelsessøgendes vurdering af specialevalg foretages i samarbejde mellem den uddannelsessøgende og vejlederen i god tid inden afslutningen af introduktionsuddannelsen. Af hensyn til kvalificering af den uddannelsessøgendes specialevalg tilstræbes i løbet af introduktionsstillingen mindst et til to besøg på andre samfundsmedicinske uddannelsessteder med en anderledes opgaveportefølje eller - hvis aktuelt - besøg i andre specialer.​

Oversigt over ansættelsessteder

Sundhedsstyrelsen

Forebyggelse og ulighed

 • 130B010-91-i-01

Uddannelse

 • 130B110-91-i-01

Uddannelsesprogram

Sygehusplanlægning

 • 130B040-91-i-01

Primære Sundhedsvæsen

 • 130B120-91-i-01

Beredskab og smitsomme sygdomme

 • 130B100-91-i-01

Styrelsen for Patientsikkerhed

Tilsyn og Rådgivning

 • 130B050-91-i-01
 • 130B050-91-i-02
 • 130B050-91-i-03
 • 130B050-91-i-04

Uddannelsesprogram

Region Sjælland

Socialmedicinsk Ambulatorium, Holbæk Sygehus

 • 3800H5G-91-i-01
 • 3800H5G-91-i-02
 • 3800H5G-91-i-03

Uddannelsesprogram

Region Hovedstaden

Socialmedicinsk Center,

Bispebjerg & Frederiksberg Hospitaler

 • 1309557-91-i-01
 • 1309557-91-i-02
 • 1309557-91-i-03
 • 1309557-91-i-04
 • 1309557-91-i-05
 • 1309557-91-i-06

Uddannelsesprogram

Region Hovedstaden

Center for Sundhed, Regionsgården Hillerød  

 • 130A010-91-i-01

Center for HR og Uddannelse, Herlev-Gentofte

 • 130A060-91-i-01​

Statens Seruminstitut

Afdeling for Infektionsepidemiologi

 • 130C010-91-i-01
 • 13C0010-91-i-02

Uddannelsesprogram

Frederiksberg Hospital

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

 • 130A040-91-i-01
 • 130A040-91-i-02

Uddannelsesprogram

Landslægen - Færøerne

 • 130B080-91-i-01

Uddannelsesprogram

Region Hovedstadens Psykiatri Hospitalsadministrationen

 • 150000-91-i-01

Uddannelsesprogram

NB! Ikke alle stillinger er aktive på samme tid.

Generel information om Samfundsmedicin

Samfundsmedicin er et lægeligt speciale, der beskæftiger sig med relationen mellem samfundsforhold og befolkningens sundhedstilstand. Den engelske betegnelse for en speciallæge i samfundsmedicin er "Specialist in Public Health Medicine". Den samfundsmedicinske speciallæge uddannet inden for både socialmedicin og administrativ medicin. I socialmedicinen arbejder speciallægen oftest på individniveau med socialmedicinske problemstillinger hos den enkelte borger. I den administrative medicin arbejdes oftest på gruppeniveau med udvalgte grupper af befolkningen eller på samfundsniveau. 

Den samfundsmedicinske speciallæge kan arbejde på alle niveauer:

 • ​Individ, gruppe, organisation, samfund
 • ​Kommune, region, stat

De samfundsmedicinske arbejdsområder omfatter:

 • Levevilkår og sundhed
 • Miljø og beredskab
 • Psykosociale forhold, livsstil og sundhed
 • Sundheds- og socialvæsenets struktur og funktion
 • Lovgivning, der regulerer sundhedsforhold og visse sociale forhold
 • Økonomiske relationer samt prioriteringer i sundhedssektoren
 • Samfundsmedicinske forskningsmetoder som fx registerforskning
 • ​Kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og patientsikkerhed

En speciallæge i samfundsmedicin anvender viden, metoder og færdigheder fra det kliniske lægelige arbejde sammen med viden, metoder og færdigheder fra epidemiologi, sociologi, antropologi, jura og økonomi. Den samfundsmedicinske speciallæge fungerer ofte som bindeled mellem forskellige sektorer og funktioner og vil ofte have mange samarbejdspartnere.

Opdateret  20/11-23

Tlf: 38 66 99 30​