Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Hoveduddannelsesstillinger

Hoveduddannelsesforløb opslås 2 gange årligt efter en model besluttet af uddannelsesrådet i Samfundsmedicin, Videreuddannelsesregion Øst. 

Nedenfor findes information om, hvor hoveduddannelsesstillingerne placeres på skift.

Oversigt over ansættelsessteder

Sundhedsstyrelsen

Forebyggelse og ulighed

 • 130B010-91-h-01

Uddannelse

 • 130B110-91-h-01

Uddannelsesprogram

Sygehusplanlægning

 • 130B040-91-h-01

Primære Sundhedsvæsen

 • 130B120-91-h-01

Beredskab og smitsomme sygdomme

 • 130B100-91-h-01

Styrelsen for Patientsikkerhed

Tilsyn og Rådgivning

 • 130B050-91-h-01
 • 130B050-91-h-02
 • 130B050-91-h-03

Styrelsen for Patientsikkerhed


Vidensformidling og Læring

 • 130B090-91-h-01​

Region Sjælland

Socialmedicinsk Ambulatorium, Holbæk Sygehus

 • 3800H5G-91-h-01
 • 3800H5G-91-h-02
 • 3800H5G-91-h-03

Uddannelsesprogram

Region Hovedstaden

Socialmedicinsk Center,

Bispebjerg & Frederiksberg Hospitaler

 • 1309557-91-h-01
 • 1309557-91-h-02
 • 1309557-91-h-03
 • 1309557-91-h-04

Uddannelsesprogram

Region Hovedstaden

Center for Sundhed, Regionsgården Hillerød  

 • 130A010-91-h-01

Uddannelsesprogram

Statens Seruminstitut

Afdeling for Infektionsepidemiologi

 • 130C010-91-h-01

Uddannelsesprogram

Frederiksberg Hospital

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

 • 130A040-91-h-01

Uddannelsesprogram

Region Hovedstadens Psykiatri Hospitalsadministrationen

 • 150000-91-h-01

Uddannelsesprogram

NB! Ikke alle stillinger er aktive på samme tid.

Model for hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløbene i Samfundsmedicin er per 1. november 2019 sammensat efter nedenstående model.

Der opslås som regel 5-6 forløb per år fordelt på 2 ansættelsesrunder.

For alle forløb gælder, at den kliniske uddannelse består af ansættelse på 2 forskellige kliniske afdelinger eller i almen praksis. Den enkelte ansættelse skal være på minimum 6 måneder. Se specialeselskabet DASAMS anbefalinger for mulige ansættelsessteder for klinisk ophold og vær opmærksom på, at man som uddannelseslæge skal opnå erfaring fra 3 ud af 4 faglige hovedområder:

Specialeselskabets anbefalinger

Ansættelserne aftales endeligt med Videreuddannelsessekretariatet.

Model for hoveduddannelsesforløb:

1. år – administrativ ansættelse/socialmedicinsk ansættelse

2. år – 2 x 6 mdr. klinisk ophold

3. år – socialmedicinsk ansættelse/administrativ ansættelse

4. år – samme afdeling som på 3. året, men med mulighed for ændring, hvis uddannelseslægen vælger at finde en anden ansættelse på sit valgfrie år (Valgfrit år)

En ændring af det 4. år skal være aftalt senest 2 år før det 4. år påbegyndes. Den valgfrie ansættelse på det 4. år skal godkendes af Sekretariatet og af specialets PKL inden tidsfristen. Såfremt tidsfristen på de 2 år overholdes, kan Sekretariatet ændre uddannelseslægens Ansættelses og uddannelsesaftale uden en høring i afdelingen, men fremsender ændret ansættelses- og uddannelsesaftale til orientering.

4. året kan bestå af 12 mdr. eller 2 x 6 mdr.

Det valgfrie år

Ansættelsesstedet i det valgfrie år skal godkendes af Sekretariatet inden tidsfristen.

Ansættelsessteder der allerede er godkendt til et valgfrit år udover de ordinære ansættelsessteder er:​

Dignity

Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

Opdateret  29/5-24

Tlf: 38 66 99 30​