Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Fokuserede ophold

Oversigt over ansættelsessteder

Region Hovedstadens Psykiatri, Administrationen

Generel information om Samfundsmedicin

Samfundsmedicin er et lægeligt speciale, der beskæftiger sig med relationen mellem samfundsforhold og befolkningens sundhedstilstand. Den engelske betegnelse for en speciallæge i samfundsmedicin er "Specialist in Public Health Medicine". Den samfundsmedicinske speciallæge uddannet inden for både socialmedicin og administrativ medicin. I socialmedicinen arbejder speciallægen oftest på individniveau med socialmedicinske problemstillinger hos den enkelte borger. I den administrative medicin arbejdes oftest på gruppeniveau med udvalgte grupper af befolkningen eller på samfundsniveau. 

Den samfundsmedicinske speciallæge kan arbejde på alle niveauer:

  • ​Individ, gruppe, organisation, samfund
  • ​Kommune, region, stat

De samfundsmedicinske arbejdsområder omfatter:

  • Levevilkår og sundhed
  • Miljø og beredskab
  • Psykosociale forhold, livsstil og sundhed
  • Sundheds- og socialvæsenets struktur og funktion
  • Lovgivning, der regulerer sundhedsforhold og visse sociale forhold
  • Økonomiske relationer samt prioriteringer i sundhedssektoren
  • Samfundsmedicinske forskningsmetoder som fx registerforskning
  • ​Kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og patientsikkerhed

En speciallæge i samfundsmedicin anvender viden, metoder og færdigheder fra det kliniske lægelige arbejde sammen med viden, metoder og færdigheder fra epidemiologi, sociologi, antropologi, jura og økonomi. Den samfundsmedicinske speciallæge fungerer ofte som bindeled mellem forskellige sektorer og funktioner og vil ofte have mange samarbejdspartnere.

Opdateret  30/11-21

Tlf: 38 66 99 30​