Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Oto-Rhino-Laryngologi

Introduktionsstillinger

I Videreuddannelsesregion Øst er der 16 introduktionsstillinger i Øre-Næse-Hals specialet. Under ’Vigtig info’ findes en oversigt, der viser placeringen af introduktionsstillingerne. Introduktionsstillingerne er 1-årige og indeholder ansættelse på et enkelt sygehus. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af afdelingerne på www.sundhedsjobs.dk 

Hoveduddannelsesforløb

I Vdereuddannelsesregion Øst er der 8 årlige hoveduddannelsesforløb. Der opslås 4 forløb til påbegyndelse henholdsvis 1. april og 1. oktober

Hoveduddannelsen varer fire år og alle uddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst indeholder minimum 1. års ansættelse på Øre-næse-halskirurgisk klinik F på Rigshospitalet., 6 mdr. audiologi og 6 mdr. i speciallæge praksis. Se ’Oversigt over hoveduddannelsesforløb’ for mere information.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst, opslås af Sekretariatet i Videreuddannelsesregion Øst på www.sundhedsjobs.dk  Henvendelser vedrørende stillingsopslag og ansøgninger skal rettes til specialets sagsbehandler i Videreuddannelsesregion Øst.

Specialespecifikke kurser i Oto-Rhino-Laryngologi

I introduktionsuddannelsen findes der ingen obligatoriske specialespecifikke kurser.

I hoveduddannelsen findes der udover de generelle obligatoriske kurser, de obligatoriske specialespecifikke kurser.

De specialespecifikke kurser afholdes af specialeselskabet.

Spørgsmål vedrørende indhold og placering af disse kurser skal rettes til hovedkursuslederen:

Overlæge Grethe Badsberg Samuelsen, e-mail: grethe.badsberg.samuelsen@regionh.dk 

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet og specialets postgraduate kliniske lektor (PKL):

Jacob Melchiors jacob.melchiors@regionh.dk 

Sagsbehandler i sekretariatet:

Birgitte Rønn

E-mail: br@regionh.dk

Telefon 38669933

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

HUSK at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks., målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ’Vigtig info’.

Opdateret 8/11-22

Tlf: 38 66 99 30​