Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Børne- og Ungdomspsykiatri

Introduktionsstillinger

I Videreuddannelsesregion Øst findes der pr 1. august 2023 41 introduktionsstillinger til besættelse i Børne- og ungdomspsykiatri. Under ’Vigtig info’ findes en oversigt, der viser placeringen af introduktionsstillingerne. Introduktionsstillingerne er 1-årige og indeholder ansættelse på en enkelt psykiatrisk afdeling. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af afdelingerne på www.sundhedsjobs.dk 

Hoveduddannelsesforløb

I Videreuddannelsesregion Øst er der 14 årlige hoveduddannelsesforløb, hvor 7 opslås med besættelse 1. marts og 7 opslås med besættelse 1. september. Hoveduddannelsen varer 4 år og består af ansættelse på 3 eller 4 børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger. Hoveduddannelsesforløbene er opbygget så de tilstræber 2 års ansættelse i hhv. børnepsykiatri og ungdomspsykiatri og 2 års ansættelse på hhv. afsnit for ambulante og afsnit for indlagte. Alle hoveduddannelsesforløb indeholder uddannelsestid i både Region Hovedstaden og Region Sjælland. Se ’Oversigt over hoveduddannelsesforløb’ for mere information.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst, opslås af Sekretariatet i Videreuddannelsesregion Øst på www.sundhedsjobs.dk. Henvendelser omkring stillingsopslag, ansøgninger og ansættelsessamtaler skal rettes til specialets sagsbehandler i Videreuddannelsesregion Øst.

Specialespecifikke kurser i Børne- og Ungdomspsykiatri

I introduktionsuddannelsen findes der ingen obligatoriske specialespecifikke kurser i Børne- og ungdomspsykiatri. I hoveduddannelsen findes der, udover de generelle obligatoriske kurser, de obligatoriske specialespecifikke kurser, som afholdes af specialeselskabet. Det er hovedkursuslederen, der indkalder dig til de specialespecifikke kurser. Spørgsmål vedrørende indhold og placering af disse kurser skal rettes til hovedkursuslederen. Grunduddannelsen i psykoterapi er en obligatorisk del af speciallægeuddannelsen i Børne- og ungdomspsykiatri. Se hjemmeside for ’Specialeselskabet’ for mere information.

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet er PKL (Postgraduat Klinisk Lektor):

Vakant

E-mail:

Hovedkursusleder:

Gabriele Leth
E-mail: gabriele.leth@regionh.dk  

Sagsbehandler:

Tobias Kongstad-Hansen
E-mail: tobias.kongstad-hansen@regionh.dk  

Telefon: 3866 9942

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

HUSK at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks., målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ’Vigtig info’.

Opdateret 10/1-24

Tlf: 38 66 99 30​