Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Radiologi

Introduktionsstillinger

I Videreuddannelsesregion Øst er der 39 introduktionsstillinger til besættelse i Radiologi. Under ”Vigtig info” findes en oversigt, der viser placeringen af introduktionsstillingerne. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af de respektive afdelinger på www.sundhedsjobs.dk

Hoveduddannelsesforløb

I Videreuddannelsesregion Øst er der 18 årlige hoveduddannelsesforløb. Der opslås 9 stillinger til besættelse per halvår. Tiltrædelsestidspunktet er 1. maj og 1. november. Hoveduddannelsen varer 4 år. Under ”Vigtig info” findes en oversigt, der viser sammensætningen af hoveduddannelsesforløbene.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst, opslås af Sekretariatet i Videreuddannelsesregion Øst på sundhedsjobs.dk. Henvendelser vedrørende stillingsopslag og ansøgninger skal rettes til Sekretariatet.

Relevante specialespecifikke oplysninger

Forskningstræning

Ved spørgsmål til den specialespecifikke del af forskningstræningen skal du kontakte overlæge Jonathan Frederik Carlsen e-mail: jonathan.frederik.carlsen@regionh.dk 

Kontaktpersoner

Postgraduat klinisk lektor (PKL): Elisabeth Albrecht-Beste, e-mail: Elisabeth.Albrecht-Beste@regionh.dk 

Hovedkursusvejleder: Dorte Stærk, e-mail: Dorte.Staerk@regionh.dk 

Sagsbehandler:

Karin Skjønnemann, e-mail: karin.skjoennemann@regionh.dk 

​Telefon: 3866 9637

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

HUSK at orientere dig i de mange elementer der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks., målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ”Vigtig info”.

Opdateret 19/8-22

Tlf: 38 66 99 30​