Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Oftalmologi

Introduktionsstillinger

Introduktionsstillingerne er 1-årige og opslås lokalt af afdelingerne på www.sundhedsjobs.dk. Under ”Vigtig info” findes en oversigt, der viser placeringen af introduktionsstillingerne.

Hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsen varer fire år, og alle uddannelsesforløb begynder med 18 måneders ansættelse på Øjenklinik Glostrup, Rigshospitalet.

Der opslås 4 forløb til besættelse 1. april og 5 forløb til besættelse 1. oktober. Under ”Vigtig info” findes en oversigt, der viser sammensætningen af hoveduddannelsesforløbene.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst opslås af Sekretariatet i Videreuddannelsesregion Øst på sundhedsjobs.dk. Henvendelser vedrørende stillingsopslag og ansøgninger skal rettes til Sekretariatet.

Kontaktpersoner

Specialets postgraduate kliniske lektor (PKL):

Peter Bjerre Toft, e-mail: peter.bjerre.toft@regionh.dk 

Sagsbehandler:

Karin Skjønnemann, e-mail: karin.skjoennemann@regionh.dk 

Telefon 3866 9637

Hovedkursusleder i Oftalmologi:

Lisbeth Sandfeld, ljsa@regionsjaelland.dk 

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

HUSK at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks. målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ”Vigtig info”.

Opdateret 14.05.24

Tlf: 38 66 99 30​