Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Klinisk Mikrobiologi

Introduktionsstillinger

Der er i Videreuddannelsesregion Øst 10 introduktionsstillinger til besættelse i Klinisk Mikrobiologi. Introduktionsstillingerne er etårige og indeholder ansættelse på et enkelt sygehus/hospital. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af afdelinger på www.sundhedsjobs.dk. Under ’Vigtig info’ findes en oversigt, der viser placeringen af introstillingerne.

Hoveduddannelsesforløb

Der opslås 3 forløb i Videreuddannelsesregion Øst. Alle forløb besættes pr. 1. marts. Hoveduddannelsen varer 4 år og består i Videreuddanelsesregion Øst af 2 års ansættelse på en mikrobiologisk afdeling, 3 måneders ansættelse på en infektionsmedicinsk afdeling og 9 måneder på Statens Serum Institut samt efterfølgende 1 års ansættelse på en mikrobiologisk afdeling. Under ’Vigtig info’ findes en oversigt over sammensætningen af hoveduddannelsesforløbene.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst opslås af Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse på sundhedsjobs.dk, og søges i www.videreuddannelsen.dk 

Henvendelser vedr. stillingsopslag og ansøgninger (herunder ansøgningsskema) skal rettes til specialets sagsbehandler.

Specialespecifikke kurser

I hoveduddannelsen indgår en række specialespecifikke kurser. Disse kurser arrangeres af Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi. En beskrivelse af kurserne findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Du bliver indkaldt til de specialespecifikke kurser af hovedkursuslederen. Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursuslederen.

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet samt specialets postgraduate kliniske lektor (PKL):

Alex Christian Yde Nielsen:  alex.christian.yde.nielsen@regionh.dk 

Hovedkursusleder: Nanna Skaarup Andersen, e-mail: nanna.skaarup.andersen@rsyd.dk

Sagsbehandler:

Nanna Helmer, e-mail: nanna.helmer@regionh.dk

Telefon: 3866 9932

Husk at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks. målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ”Vigtig info”.

Opdateret 12/12-23

Tlf: 38 66 99 30​