Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Klinisk Immunologi

Uddannelsen i specialet Klinisk immunologi finder aktuelt kun sted ved Klinisk Immunologisk afdeling Region Hovedstaden. Afdelingen består af hovedfunktion på Rigshospitalet, en lidt større afdeling i Herlev, Hvidovre, Hillerød og ellers en del tappesteder(blodbankfunktion) samt vævtypelaboratoriet på Rigshospitalet.

Introduktionsstillinger

I Videreuddannelsesregion Øst findes der 5 introduktionsstillinger i Klinisk immunologi, som er placeret i på Rigshospitalet i både blodbank og på vævstypelaboratoriet. Fordelingen aftales i hvert tilfælde. 'Oversigt over introduktionsstillinger' viser placeringen af introduktionsstillingerne. Introduktionsstillingerne er et-årige og indeholder ansættelse på et hospital. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af afdelingerne på www.sundhedsjobs.dk 

Hoveduddannelsesforløb

Der er normering til at opslå 4 hoveduddannelsesforløb årligt i hele Danmark, hvoraf Videreuddannelsesregion Øst kan opslå 2 hoveduddannelsesforløb. Der er opslag en gang årligt eller efter behov. Hoveduddannelsen varer 4 år og består af ansættelse på Klinisk Immunologisk afdeling, Blodbanken RH og Vævstypelaboratoriet RH. Sammensætningen varierer lidt fra opslag til opslag, men alle ophold indeholder mindst 12 mdr. på Vævstypelaboratoriet og vanligvis 2 år i Blodbanken.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Alle hoveduddannelsesforløb i Danmark opslås centralt af Sekretariatet i Videreuddannelsesregion Nord på sundhedsjobs.dk. Vurdering af ansøgere til hoveduddannelsesforløb sker på baggrund den af specialet udarbejdede faglige profil. Henvendelser vedrørende stillingsopslag og ansøgninger skal derfor rettes til sekretariatet i Videreuddannelsesregion Nord.

Kontaktpersoner

Hovedkursusleder: Overlæge John Bæch Email. jb@rn.dk 

Postgraduat klinisk lektor (PKL): Lene Holm Harritshøj Email: lene.holm.harritshoej@regionh.dk

Sagsbehandler:

Karina Heuer Bach, email: khb@regionh.dk 

Telefon: 38669934

Ansvaret for ansættelse i hoveduddannelsesforløb er placeret i Videreuddannelsesregion Nord, hvorfor alle henvendelser vedrørende dette skal foregå til kontaktpersonen der.

Husk at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks. målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ”Vigtig info”.

Opdateret 21/2 2023

Tlf: 38 66 99 30​