Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Klinisk Farmakologi

Introduktionsstillinger

I Videreuddannelsesregion Øst findes der pt. 6 introduktionsstillinger i Klinisk Farmakologi. Introduktionsstillingerne er et-årige og består af ansættelse på en afdeling. Alle introduktionsstillinger er placeret på Klinisk farmakologisk afdeling, Bispebjerg Hospital. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af afdelingen på www.sundhedsjobs.dk 

Hoveduddannelsesforløb

I Videreuddannelsesregion Øst opslås der årligt 2 hoveduddannelsesforløb, til besættelse henholdsvis pr. 1. maj, og 1.november. Hoveduddannelsen varer 4 år og består af 2 års ansættelse på flere medicinske/kliniske afdelinger og 1 år på klinisk farmakologisk afdeling samt 1 år enten i medicinalindustrien eller i Lægemiddelstyrelsen. Se oversigt over hoveduddannelsesforløb for mere information.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Ansættelsesproceduren i Klinisk Farmakologi er landsdækkende. Alle uddannelsesforløb i specialet opslås af Sekretariatet i Videreuddannelsesregion Øst på www.sundhedsjobs.dk. Henvendelser vedrørende stillingsopslag og ansøgninger skal rettes til specialets sagsbehandler i Videreuddannelsesregion Øst.

Specialespecifikke kurser

I introduktionsuddannelsen findes der ingen obligatoriske specialespecifikke kurser.

I hoveduddannelsen findes der udover de generelle obligatoriske kurser, de obligatoriske specialespecifikke kurser. De specialespecifikke kurser afholdes af specialeselskabet.

Du bliver indkaldt til de specialespecifikke kurser af hovedkursuslederen.

Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursuslederen Maija Bruun Haastup, email: maija@dadlnet.dk 

​Der er mulighed for, at læger i introduktionsstilling, efter aftale med egen afdeling og hovedkursuslederen, kan deltage i enkelte specialespecifikke kurser.

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet er PKL (Postgraduat Klinisk Lektor)

Overlæge, ph.d Christina Gade, Bispebjerg Hospital

E-mail: christina.gade@regionh.dk

Sagsbehandler i Sekretariatet:

Birgitte Rønn E-mail: br@regionh.dk 

Telefon 38669933

Spørgsmål til uddannelsen generelt, skal rettes til kontaktpersonen i den region hvor uddannelsesforløbet er forankret.

Da specialet er et af de mindre specialer og ansættelsesprocessen er landsdækkende, holdes der også uddannelsesrådsmøder med deltagelse af repræsentanter fra alle 3 regioner. 

HUSK at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks., målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ’Vigtig info'.

Opdateret 23/6-22

Tlf: 38 66 99 30​