Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Kirurgi

Introduktionsstillinger

I Videreuddannelsesregion Øst er der aktuelt 34 introduktionsstillinger i kirurgi. Under ’Oversigt over introduktionsstillinger’ findes oversigt over, hvor introduktionsstillingerne er placeret. Introduktionsstillingerne er 1-årig, og indeholder ansættelse på et enkelt sygehus. Stillingerne opslås løbende af de enkelte afdelinger på www.sundhedsjobs.dk 

Hoveduddannelsesforløb

I Videreuddannelsesregion Øst er der 12 årlige hoveduddannelsesforløb. I forårsrunden opslås 6 forløb med ansættelsesstart den 1. maj, og i efterårsrunden opslås 6 forløb til start den 1. november. Hoveduddannelsen varer 5 år. Se ’Oversigt over hoveduddannelsesforløb’ for mere information.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst, opslås af Sekretariatet i Videreuddannelsesregion Øst på www.sundhedsjobs.dk. Henvendelser omkring stillingsopslag, ansøgninger og ansættelsessamtaler skal rettes til specialets sagsbehandler i Videreuddannelsesregion Øst. Se nedenstående.

Specialespecifikke kurser

Introduktionsuddannelsen indeholder et obligatorisk 3 dages færdighedskursus bestående af 1 kursusdag med simulationstræning i basal endoskopi, 1 kursusdag med simulation af basal laparoskopi samt 1 dag til laparoskopi/åben kirurgi. Kurserne afholdes på CAMES, Rigshospitalet, og det anbefales, at tale med afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge vedr. tilmelding. 

I hoveduddannelsen findes der, udover de generelle obligatoriske kurser, obligatoriske specialespecifikke kurser, som afholdes af Dansk Kirurgisk Selskab. Det er hovedkursuslederen, Randi Beier-Holgersen der indkalder dig til de specialespecifikke kurser. Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursusleder via sekretær, Mette Vive: mettebestwellfare@gmail.com 

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet er PKL (Postgraduat Klinisk Lektor)

Lene Spanager, e-mail: lene.spanager@regionh.dk 

Sagsbehandler

Ulrik Dyrbye Hansen, e-mail: ulrik.dyrbye.hansen@regionh.dk 

Telefon: 3866 9943

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen i pågældende videreuddannelsesregion. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

HUSK at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks., målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ’Vigtig info’.

Opdateret 30/5-2024

Tlf: 38 66 99 30​