Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Intern Medicin: Infektionsmedicin

Introduktionsstillinger

Læs mere under ”Introduktionsuddannelsen i Intern Medicin”.

Hoveduddannelsesforløb

I Videreuddannelsesregion Øst er der 4 hoveduddannelsesforløb, hvor de 2 slås op til besættelse 1. marts og de 2 til besættelse 1. september. Hoveduddannelsen varer 5 år. Se ’Oversigt over hoveduddannelsesforløb’ for mere information.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst, opslås af Sekretariatet på www.sundhedsjobs.dk og søges i www.videreuddannelsen.dk. Henvendelser vedrørende stillingsopslag og ansøgning (herunder ansøgningsskema) skal rettes til specialets sagsbehandler i Videreuddannelsesregion Øst.

Specialespecifikke kurser

I hoveduddannelsen indgår en række specialespecifikke kurser. Kurserne foregår samlet for alle 3 regioner i landet. Disse kurser arrangeres af Dansk Selskab for Infektionsmedicin. En beskrivelse af kurserne findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Der er både fælleskurser i Intern Medicin og Infektionsmedicinske kurser.

Det er hovedkursuslederne, der indkalder dig til de specialespecifikke kurser.

Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursuslederne.

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet samt specialets postgraduate kliniske lektor:

Overlæge Ole Kirk, e-mail: oki@cphiv.dk   

Hovedkursusledere infektionsmedicinske kurser:

Michala Vaaben Rose​ michala.vaaben.rose@regionh.dk

Inge Kirstine Holden inge.holden@rsyd.dk

Hovedkursusledere Intern Medicin fælleskurser: 

Mette Holland-Fischer Led. Ovl. Reumatologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital mhf@rn.dk

Mette Yde Matthiesen Ovl, Diagnostisk Center, Silkeborg mettedam@rm.dk

Sagsbehandler:

Lise Møller, e-mail: Lise.m@regionh.dk    

Telefon: 38669931

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

HUSK at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks., målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ’Vigtig info’.

Opdateret 1/11-20​22

Tlf: 38 66 99 30​