Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Introduktionsuddannelsen i Intern Medicin

I Videreuddannelsesregion Øst er der i 2020 minimum til 236 introduktionsstillinger i Intern Medicin.  Alle introduktionsstillinger i Intern Medicin er kvalificerende til hoveduddannelsesforløb i de 9 specialer hørende til Intern Medicin.

Introduktionsstillingerne er som hovedregel et-årige og opslås af de enkelte afdelinger på sundhedsjobs.dk

Målbeskrivelse og hjælpeskemaer findes under ”Nyttige links”.

Hvis introduktionsstillingen ikke er gennemført når der ansøges om hoveduddannelse, skal ansøgningen vedlægges vurderingsskema (se ”Nyttige links”) udfyldt af den uddannelsesansvarlige overlæge.

Introduktionsuddannelsesforløbene

Forløbene består i de fleste tilfælde af en samlet ansættelse på 12 måneder. De kan dog også bestå af to ansættelser på hver 6 måneder. Såfremt der er gennemført 6 måneder af en introduktionsstilling, er det også muligt at få andre 6 måneder klassificeret, såfremt den afdeling hvor ansættelsen finder sted ansøger Sekretariatet om dette.

I alle tilfælde hvor introduktionsstillingen består af 2 x 6 måneder, skal den sidste afdeling være enig i, at alle kompetencer attesteret af den første afdeling i logbog.net er opnået. Desuden skal begge afdelinger attestere for tidsmæssig godkendelse.

Under ”Nyttige links” findes en samlet oversigt over introduktionsstillinger i Intern Medicin i Videreuddannelsesregion Øst.

Logbog.net

Adgang til logbog.net gives fra den dag, hvor introduktionsstillingen tiltrædes. I logbog.net findes kompetenceliste, og de tilhørende kompetencekort findes under punktet 'Specialespecifikke filer'.

Generelle kurser

I speciallægeuddannelsen er der følgende obligatoriske generelle kursus i introduktionsuddannelsen: Kursus i Pædagogik 2 (Vejledning i Klinikken).

For nærmere information om de generelle obligatoriske kurser, læs under "Kurser".

Kontaktperson

Lise Møller

E-mail: lise.m@regionh.dk 

Telefon: 3866 9931​​

Opdateret 29/7-20​

Tlf: 38 66 99 30​