Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Intern medicin: Geriatri

Introduktionsstillinger

For yderligere information se under ’Introduktionsuddannelsen i Intern Medicin’.

Hoveduddannelsesforløb

I Videreuddannelsesregion Øst er der 9 årlige hoveduddannelsesforløb. I forårsrunden opslås 5 forløb med ansættelsesstart den 1. marts, og i efterårsrunden opslås 4 forløb til start den 1. september. Hoveduddannelsen varer 5 år. Se ’Oversigt over hoveduddannelsesforløb’ for mere information.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst, opslås af Sekretariatet i Videreuddannelsesregion Øst på www.sundhedsjobs.dk. Henvendelser omkring stillingsopslag, ansøgninger og ansættelsessamtaler skal rettes til specialets sagsbehandler i Videreuddannelsesregion Øst. Se nedenstående.

Specialespecifikke kurser

I introduktionsuddannelsen findes der ingen obligatoriske specialspecifikke kurser i Intern medicin: Geriatri. I hoveduddannelsen findes der, udover de generelle obligatoriske kurser, også obligatoriske specialespecifikke kurser, som afholdes af hhv. Dansk Geriatrisk Selskab og Dansk Selskab for Intern Medicin. Det er hovedkursuslederen, der indkalder dig til de specialespecifikke kurser.
​Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursusleder:
Pia Nimann Kannegaard: pia.nimann.kannegaard@regionh.dk


​Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de Intern medicinske fælleskurser skal rettes til hovedkursusleder:
​Mette Holland-Fischer Led. Ovl. Reumatologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital mhf@rn.dk

Mette Yde Matthiesen Ovl, Diagnostisk Center, Silkeborg mettedam@rm.dk

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet er PKL (Postgraduat Klinisk Lektor)

Ellen Holm, e-mail: ellh@regionsjaelland.dk 

Sagsbehandler

Lise Møller, e-mail: lise.m@regionh.dk

Telefon: 3866 9931

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen i pågældende videreuddannelsesregion. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

HUSK at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks., målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ’Vigtig info’.

Opdateret  19/02-24

Tlf: 38 66 99 30​