Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Almen medicin

Denne side indeholder generel information for alle uddannelsessøgende læger i almen medicin i Videreuddannelsesregion Øst. Se særskilt information for henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland under "Information om almen medicin i regionerne", herunder information til​ tutorlæger ​i de 2 regioner.


Almen medicinske uddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst
Almen medicinske Introduktionsstillinger og Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst opslås særskilt af henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Introduktionsstillinger

Videreuddannelsesregion Øst opslår samlet ca. 213 introduktionsstillinger årligt.

Når du har gennemført klinisk basisuddannelse er næste trin mod en uddannelse som speciallæge i almen medicin en introduktionsstilling. Formålet med introduktionsstillingen er, at den uddannelsessøgende opnår visse basale kompetencer, blive sikker i sit specialevalg og det vurderes om den uddannelsessøgende er egnet til specialet.

Introduktionsstillingen er af 6 måneders varighed, hvis du har haft en praksisansættelse i din KBU. Har du ikke haft ansættelse i almen praksis under din KBU skal du have en introduktionsstilling på 12 måneder.

For ansøgere der ikke har dansk turnus/klinisk basisuddannelse vil ansættelsestiden som udgangspunkt være 12 måneder.

​Introduktionsstillingerne er en ansættelse hos en praktiserende læge der er godkendt til at modtage uddannelseslæger. I løbet af din introduktionsstilling skal du opnå et antal kompetencer, have godkendt "attestation for tid", gennemføre Pædagogik 2 kurset, udfylde vurderingsskemaet samt evaluere din ansættelse.

Derudover er der tilknyttet kurser, temadage ect. afhængig af om du er ansat i Region Sjælland eller i Region Hovedstaden. (Se link til beskrivelse af introstilling i Region Sjælland og Region Hovedstaden).

Hoveduddannelsesforløb

Når du har gennemført din introduktionsstilling i Almen Medicin kan du søge et hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin.

Region Sjælland opslår 56 hoveduddannelsesforløb årligt.

Region Hovedstaden opslår 84 hoveduddannelsesforløb årligt.

Opslag og ansøgning af introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb

Alle introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger i almen medicin i Danmark opslås på www.sundhedsjobs.dk  mens selve ansøgningen til introduktions- og hoveduddannelsesstillinger foregår i www.videreuddannelsen.dk. Henvendelse omkring stillingsopslag, ansøgninger og ansættelsessamtaler rettes til den videreuddannelsesregion, hvor man ønsker at søge en introduktionsstilling eller et hoveduddannelsesforløb. Ansættelsesudvalget prioriterer mellem ansøgerne efter ansættelsessamtalerne på baggrund af helhedsindtryk og specialets faglige profil.

Kontaktpersoner

Se under hhv. Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Opdateret 9/6-21​

Tlf: 38 66 99 30​