Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Almen Medicin - Merit og Dispensation

På nationalt plan er der ønske om en stærk almen medicinsk uddannelse, hvor vi vedvarende arbejder på at styrke uddannelsen på såvel hospitalsafdelinger som i almen praksis.

Med den almen medicinske målbeskrivelse fra 2013 skal du arbejde med kvalifikationskort på dine hospitalsansættelser. Alle kompetencemål skal godkendes i almen praksis. I linkboksen til højre ligger vejledning for ansøgning om merit godkendt af Videreuddannelsesudvalget under DSAM.

Hospitalsdelene i Region Hovedstaden og Region Sjælland er ikke ens sammensat og derfor er der også forskellige fordelingsnøgler for godkendelse af uddannelsesmål under hospitalsansættelsen.

Se ”Vejledning for merit for hospitalsansættelserne i hoveduddannelsesforløb”

Selv om du får administrativt godkendt faglig merit, er det den afdeling, som du ifølge din kontrakt skal være ansat på, der skal frisætte dig fra ansættelsen. Det kan derfor være en god ide, at du forud for ansøgning forhører dig om hvorvidt afdelingen har mulighed for at frisætte dig fra ansættelsen. Der kan være gode grunde til, at afdelingen ikke ønsker at frisætte dig fra stillingen, selvom du har fået faglig merit. Det kan f.eks. være behov for stabilitet i driften på afdelingen.

Som det fremgår af vejledningen skal du have dokumentation for såvel godkendte kvalifikationskort herunder patientforløbstyper, som for gennemførte procedurer, deltagelse i pakkeforløbshåndtering og håndtering af henvisninger til afdelingerne. Når du søger merit skal du derfor kontakte den afdeling, hvor du havde din klassificerede uddannelsesstilling, typisk introduktionsstilling, og afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge skal underskrive de relevante kvalifikationskort. Her efter skal din praksistutor godkende de relevante mål for returdage efter gældende retningslinjer i henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland. Vær opmærksom på, at du ikke kan forvente, at din tutorlæge i fase 1 kan godkende målene for returdage før efter 2 måneders ansættelse.

De postgraduate kliniske lektorer i almen medicin fungerer som faglige rådgivere for Videreuddannelsessekretariaterne. Sekretariaterne varetager sagsbehandling af meritvurdering for det Regionale Råd, som er ansvarlig for den endelig meritvurdering.

Videreuddannelsessekretariaterne vil såfremt uddannelseslægen får merit og frisættelse forsøge at ændre hoveduddannelsesforløbet, så uddannelsen kan fortsætte uden pause. Dette er dog ikke en rettighed, hvorfor uddannelseslægen kan risikere pause i ansættelsesforløbet, hvor vedkommende selv må sikre anden ansættelse.

Regler for merit fremgår af Sundheds-og Ældreministeriet, Vejledning nr. 9481 af 31.5.2017.​

Opdateret 19/12-19​

Tlf: 38 66 99 30​