Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Urologi

Introduktionsstillinger

I Videreuddannelsesregion Øst findes der pt. 18 introduktionsstillinger i Urologi. Introduktionsstillingerne er 1-årige og indeholder ansættelse på et enkelt sygehus/hospital. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af afdelinger på www.sundhedsjobs.dk. Under ’Vigtig info’ findes en oversigt, der viser placeringen af introstillingerne.

Hoveduddannelsesforløb

I Videreuddannelsesregion Øst opslås der årligt 6 hoveduddannelsesforløb, hvoraf de 3 opslås til besættelse pr. 1. maj, mens de resterende 3 opslås til besættelse 1. november. Hoveduddannelsen varer 5 år og består af ansættelse på 2 eller 3 forskellige urologiske afdelinger.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Alle hoveduddannelsesforløb i Danmark opslås på sundhedsjobs.dk. Henvendelser omkring stillingsopslag, ansøgninger, ansættelsessamtaler og faglig profil skal rettes til den videreuddannelsesregion, man ønsker at søge hoveduddannelsesforløb i. Ansættelsesudvalget prioriterer mellem ansøgerne efter ansættelsessamtaler på baggrund af helhedsindtryk og specialets faglige profil.

Specialespecifikke fælleskurser

I de urologiske hoveduddannelsesforløb indgår obligatoriske kirurgiske fælleskurser (tidligere ’common trunk’). Du bliver indkaldt til de kirurgiske fælleskurser af hovedkursuslederen. Spørgsmål vedrørende indhold og placering skal rettes til hovedkursuslederen.

Specialespecifikke urologiske kurser

I hoveduddannelsen indgår en række obligatoriske specialespecifikke kurser. Disse kurser arrangeres af Dansk Urologisk Selskab. En beskrivelse af kurserne findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Du bliver indkaldt til de specialespecifikke kurser af hovedkursuslederen. Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursuslederen.

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet og (PKL) postgraduat klinisk lektor i Urologi

Rikke Bølling Hansen Rikke.Boelling.Hansen@regionh.dk 

Specialespecifikke kurser:

Margrethe Andersen Margrethe.Andersen@ouh.regionsyddanmark.dk 

Kirurgiske fælleskurser:

Viggo Bjerregaard Kristiansen viggo.bjerregaard.kristiansen@regionh.dk 

Lægesekretær Mette Wive mettebestwellfare@gmail.com 

Sagsbehandler:

Nanna Helmer, e-mail: nanna.helmer@regionh.dk 

Telefon: 38669932

HUSK at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks. målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ”Vigtig info”.

Opdateret 29/8-22

Tlf: 38 66 99 30​