Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Neurokirurgi

Introduktionsstillinger

I Videreuddannelsesregion Øst findes der pr 1. januar 2019 4 introduktionsstillinger til besættelse i Neurokirurgi. Introduktionsstillingerne er 1-årige og indeholder 6 mdrs. ansættelse på Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme efterfulgt af 6 mdrs. ansættelse på Neurokirurgisk Klinik på Rigshospitalet. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af afdelingerne på www.sundhedsjobs.dk

Hoveduddannelsesforløb

I Videreuddannelsesregion Øst er der 1 årligt hoveduddannelsesforløb til besættelse d. 1. januar. Hoveduddannelsen varer 4 år. Se ’Oversigt over hoveduddannelsesforløb’ for mere information. Spørgsmål til uddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst skal rettes til speciales sagsbehandler, jf. neden for.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Specialet Neurokirurgi er landsdækkende og hoveduddannelsesforløbet i Videreuddannelsesregion Øst, opslås af Sekretariatet i Videreuddannelsesregion Syd på www.sundhedsjobs.dk. Henvendelser omkring stillingsopslag, ansøgninger og ansættelsessamtaler skal rettes til specialets sagsbehandler i Videreuddannelsesregion Syd, Frederik Mørk, Frederik.Moerk@rsyd.dk 

Specialespecifikke kurser i Neurokirurgi

I introduktionsuddannelsen findes der ingen obligatoriske specialspecifikke kurser i Neurokirurgi. I hoveduddannelsen findes der, udover de generelle obligatoriske kurser, de obligatoriske specialespecifikke kurser, som afholdes af specialeselskabet. Det er hovedkursuslederen, der indkalder dig til de specialespecifikke kurser. Spørgsmål vedrørende indhold og placering af disse kurser skal rettes til hovedkursuslederen.  

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet er PKL (Postgraduat Klinisk Lektor):

Per Bjørnstad Rochat
​E-mail: per.bjoernstad.rochat@regionh.dk

​Hovedkursusleder:
​Helga Angela Gulisano
​E-mail: heang@rn.dk

Sagsbehandler:

Tobias Kongstad-Hansen
​E-mail: tobias.kongstad-hansen@regionh.dk 

Telefon: 3866 9942

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

HUSK at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks., målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ’Vigtig info’.

Opdateret 15/5-19​

Tlf: 38 66 99 30​