Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Klinisk Onkologi

Introduktionsstillinger

I Videreuddannelsesregion Øst er der 42 introduktionsstillinger i Klinisk Onkologi. Introduktionsstillingen er kvalificerende til et hoveduddannelsesforløb i Klinisk Onkologi. Introduktionsstillingerne er 1-årige og opslås lokalt af afdelingerne på www.sundhedsjobs.dk 

Hoveduddannelsesforløb

I Videreuddannelsesregion Øst er der 12 hoveduddannelsesforløb. Alle hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst er fordelt på 3-4 afdelinger, startende med 1 år på Intern medicinsk afdeling, herefter 3 år på højt specialiseret afdeling, og sidste år på regional afdeling. Der er i regionen 2 højt specialiserede afdelinger placeret på henholdsvis Rigshospitalet og Herlev Hospital. Der er 3 regionale afdelinger henholdsvis Hillerød Hospital, Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Næstved Sygehus. Sammensætningen af højt specialiserede og regionale afdelinger roterer fra opslag til opslag.

Intern medicin (1 år): Roskilde, Hillerød, Nykøbing F, Slagelse

Højt specialiseret afdeling (3 år): Rigshospitalet, Herlev Hospital

Regional afdeling (1 år): Roskilde, Hillerød, Næstved

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Ansættelsesproceduren i Klinisk Onkologi er regionalt placeret.

Alle hoveduddannelsesforløb i Danmark opslås på www.sundhedsjobs.dk. Henvendelser omkring stillingsopslag, ansøgninger, ansættelsessamtaler og faglig profil skal rettes til den videreuddannelsesregion, man ønsker at søge hoveduddannelsesforløb i. Ansættelsesudvalget prioriterer mellem ansøgerne efter ansættelsessamtaler på baggrund af helhedsindtryk og specialets faglige profil.

Hvis der er over 10 ansøgere, indkaldes alle ansøgere ikke til samtale.

Det er 2 opslag om året. Hoveduddannelsesforløbene er til besættelse henholdsvis 1. maj og 1. november.

Specialespecifikke kurser

I hoveduddannelsen indgår en række specialespecifikke kurser. Disse kurser arrangeres af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, og du vil blive indkaldt til de specialespecifikke kurser af hovedkursusvejlederen. Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursusvejlederen.

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet og Pædagogisk Klinisk Lektor:

PKL Tanja Cruusberg Weble, E-mail:Tanja.Cruusberg.Weble@rsyd.dk

Hovedkursusleder: Peter Clausager Petersen, E-mail: hkl@hoveduddannelseskurser.net

Sagsbehandler:

Ulrik Dyrbye Hansen

E-mail: ulrik.dyrbye.hansen@regionh.dk  

Telefon: 3866 9943

HUSK at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks., målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ’Vigtig info’.

Opdateret 20/5-22

Tlf: 38 66 99 30​