Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Klinisk Biokemi

Introduktionsstillinger

I Videreuddannelsesregion Øst findes per fra d.1. januar 2019 10 introduktionsstillinger til besættelse i Klinisk biokemi. Under ’Vigtig info’ findes en oversigt, der viser placeringen af introduktionsstillingerne. Introduktionsstillingerne er 1-årige og indeholder ansættelse på et enkelt sygehus. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af afdelingerne på www.sundhedsjobs.dk 

Hoveduddannelsesforløb

I Videreuddannelsesregion Øst er der 3 årlige hoveduddannelsesforløb. Forløbene opslås som udgangspunkt således, at 2 forløb besættes om foråret og 1 forløb besættes om efteråret. Hoveduddannelsen varer 4 år og består i Videreuddannelsesregion Øst af 24 mdr. på første klinisk kemiske afdeling, 6 mdr. klinisk ophold og 18 mdr. på anden klinisk biokemisk afdeling. Se ’Oversigt over hoveduddannelsesforløb’ for mere information.

Aktuelt arbejdes der på dels at øge antallet af H-forløb, dels at ændre forløbssammensætningen af H-forløb, således at der formentlig vil være nye forløb fra foråret 2020.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst, opslås af Sekretariatet i Videreuddannelsesregion Øst på www.sundhedsjobs.dk. Henvendelser vedrørende stillingsopslag og ansøgninger skal rettes specialets sagsbehandler i Videreuddannelsesregion Øst.

Specialespecifikke kurser i Klinisk Biokemi

I introduktionsuddannelsen findes der ingen specialespecifikke kurser i Klinisk Biokemi.

I hoveduddannelsen findes der udover de generelle obligatoriske kurser, de obligatoriske specialespecifikke kurser, som afholdes af specialeselskabet. Kursusrækken findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Du skal selv tilmelde dig kurserne.

Spørgsmål vedrørende placering af kurserne i uddannelsen bør du drøfte med din vejleder/UAO. Overordnede spørgsmål vedrørende kurserne skal rettes til hovedkursuslederen Nete Hornung, e-mail netehorn@rm.dk 

 

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet er PKL (Postgraduat Klinisk Lektor)

Emil Bartels, e-mail: Emil.Daniel.Bartels@regionh.dk 

Sagsbehandler:

Birgitte Rønn, 

E-mail: br@regionh.dk 

Telefon: 3866 9933

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

HUSK at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks., målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ’Vigtig info’

Opdateret 24/11-2022

Tlf: 38 66 99 30​