Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Karkirurgi

Introduktionsstillinger

I Videreuddannelsesregion Øst findes der 4 karkirurgiske introduktionsstillinger, fordelt på Karkirurgisk Klinik, Rigshospitalet og Karkirurgisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde. Introduktionsstillingerne er af 12 mdr. s varighed.

Introduktionsstillingerne opslås af afdelingerne på www.sundhedsjobs.dk 

Fælleskirurgiske introduktionsstillinger giver stadig adgang til at søge hoveduddannelse i de 5 kirurgiske specialer.

Hoveduddannelsesforløb

I Videreuddannelsesregion Øst opslås der årligt 2 hoveduddannelsesforløb til besættelse pr. 1.november. Hoveduddannelsen varer 5 år og består af ansættelse på to karkirurgiske afdelinger, hvoraf den ene fungerer som "stamafdeling" for den uddannelsessøgende.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Alle hoveduddannelsesforløb i Danmark opslås af Sekretariatet i Videreuddannelsesregion Syd på sundhedsjobs.dk. Henvendelser vedrørende stillingsopslag og ansøgninger (herunder ansøgningsskema) skal derfor rettes til Videreudddannelsesregion Syd.

Kontaktpersoner

Formanden for uddannelsesrådet (landsdækkende):

Overlæge Nikolaj Grøndal, Karkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Viborg nikolaj.groendal@viborg.rm.dk 

Postgraduat klinisk lektor (PKL) i Videreuddannelsesregion Øst:

Overlæge Jonas Eiberg, Karkirurgisk klinik, Rigshospitalet jonas.eiberg@regionh.dk 

Sagsbehandler:

Karina Heuer Bach, e-mail: khb@regionh.dk 

Telefon: 38669934

Ansvaret for ansættelsesprocessen i forbindelse med opslag og besættelse af hoveduddannelsesforløb er placeret i Videreuddannelsesregion Syd, hvorfor alle henvendelser vedrørende dette, skal rettes til kontaktpersonen her. Andre spørgsmål til uddannelsen (herunder igangværende uddannelsesforløb) skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

Husk at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks. målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ”Vigtig info”.

Opdateret 8/12 2021

Tlf: 38 66 99 30​