Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Intern Medicin: Nefrologi

Introduktionsstillinger

For yderligere information se under ’Introduktionsuddannelsen i Intern Medicin’.

Hoveduddannelsesforløb

I Videreuddannelsesregion Øst er der 5 årlige hoveduddannelsesforløb i Intern Medicin: Nefrologi, hvor 2 opslås med besættelse 1. marts og 3 opslås med besættelse 1. september. Hoveduddannelsen varer 5 år. Se ’Oversigt over hoveduddannelsesforløb’ for mere information.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst, opslås af Sekretariatet i Videreuddannelsesregion Øst på www.sundhedsjobs.dk

Henvendelser omkring stillingsopslag, ansøgninger og ansættelsessamtaler skal rettes til specialets sagsbehandler i Videreuddannelsesregion Øst.

Specialespecifikke kurser i Intern medicin: Nefrologi

I introduktionsuddannelsen findes der ingen obligatoriske specialespecifikke kurser i Intern medicin: Nefrologi. I hoveduddannelsen findes der, udover de generelle obligatoriske kurser, de obligatoriske specialespecifikke kurser, som afholdes af hhv. Dansk Nefrologisk Selskab og Dansk Selskab for Intern Medicin. Det er hovedkursuslederen, der indkalder dig til de specialespecifikke kurser. Spørgsmål vedrørende indhold og placering af kurserne skal rettes til hovedkursuslederne. 

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet er PKL (Postgraduat Klinisk Lektor):

Niels Løkkegaard

E-mail: nlo@regionsjaelland.dk

​Hovedkursusleder (specialespecifikke kurser):
​Lene Boesby
​E-mail: lboes@regionsjaelland.dk

Hovedkursusleder (intern medicinske fælleskurser):

Ahmed Aziz

E-mail: ahmedaziz@dadlnet.dk

Sagsbehandler:

Tobias Kongstad-Hansen

E-mail: tobias.kongstad-hansen@regionh.dk 

Telefon: 3866 9942

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

HUSK at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks., målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ’Vigtig info’.

Opdateret 15/5-19​

Tlf: 38 66 99 30​