Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Intern Medicin: Nefrologi

Introduktionsstillinger

For yderligere information se under ’Introduktionsuddannelsen i Intern Medicin’.

Hoveduddannelsesforløb

I Videreuddannelsesregion Øst er der 5 årlige hoveduddannelsesforløb i Intern Medicin: Nefrologi, hvor 2 opslås med besættelse 1. marts og 3 opslås med besættelse 1. september. Hoveduddannelsen varer 5 år. Se ’Oversigt over hoveduddannelsesforløb’ for mere information.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst, opslås af Sekretariatet i Videreuddannelsesregion Øst på www.sundhedsjobs.dk

Henvendelser omkring stillingsopslag, ansøgninger og ansættelsessamtaler skal rettes til specialets sagsbehandler i Videreuddannelsesregion Øst.

Specialespecifikke kurser i Intern medicin: Nefrologi

I introduktionsuddannelsen findes der ingen obligatoriske specialespecifikke kurser i Intern medicin: Nefrologi. I hoveduddannelsen findes der, udover de generelle obligatoriske kurser, de obligatoriske specialespecifikke kurser, som afholdes af hhv. Dansk Selskab for Intern Medicin og Dansk Nefrologisk Selskab. De specialespecifikker kurser bliver annonceret på både www.nephrology.dk og www.sst.dk . Hoveduddannelsessøgende skal selv tilmelde sig. Det tilstræbes, at kurserne afholdes hvert andet år. Spørgsmål vedrørende indhold og placering af kurserne skal rettes til hovedkursuslederne. 

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet er PKL (Postgraduat Klinisk Lektor):

Lena Taasti

E-mail: lena.merete.helbo.taasti@regionh.dk


​Hovedkursusleder (specialespecifikke kurser):
​Marsela Resuli

​E-mail: marsela.resuli@regionh.dk​

Hovedkursusledere (intern medicinske fælleskurser):

Mette Holland-Fischer Led. Ovl. Reumatologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital mhf@rn.dk

Mette Yde Matthiesen Ovl, Diagnostisk Center, Silkeborg mettedam@rm.dk

Sagsbehandler:

Karin Skjønnemann, e-mail: ​karin.skjoennemann@regionh.dk

Telefon: 3866 9637

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

HUSK at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks., målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ’Vigtig info’.

Opdateret 16/01-23​

Tlf: 38 66 99 30​