Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Intern Medicin: Lungesygdomme

Introduktionsstillinger

Læs mere under ”Introduktionsuddannelsen i Intern Medicin”.

Hoveduddannelsesforløb

I Videreuddannelsesregion Øst er der 6 hoveduddannelsesforløb, hvor de 3 slås op til besættelse 1. maj og de 3 til besættelse 1. november. De 6 hoveduddannelsesforløb er sammensat af 5 x 12 måneders ansættelse. Se ’oversigt over hoveduddannelsesforløb’ for mere information.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst opslås af Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse på www.sundhedsjobs.dk og søges i www.videreuddannelsen.dk

Henvendelser vedr. stillingsopslag og ansøgninger (herunder ansøgningsskema) skal rettes til specialets sagsbehandler i Videreuddannelsesregion Øst.

Specialespecifikke kurser

I hoveduddannelsen indgår en række specialespecifikke kurser. Disse kurser arrangeres af Dansk Lungemedicinsk Selskab. En beskrivelse af kurserne findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Der er både fælleskurser i Intern Medicin og specialespecifikke kurser i lungesygdomme. Du bliver indkaldt til de specialespecifikke kurser af hovedkursuslederen. Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursuslederen.

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet samt specialets postgraduate kliniske lektor:

​Julie Janner: julie.janner@regionh.dk

Hovedkursusleder lungesygdomme: Morten Borg: morten.hornemann.borg@rsyd.dk

Hovedkursusledere Intern Medicin fælleskurser:

Mette Holland-Fischer Led. Ovl. Reumatologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital mhf@rn.dk

Mette Yde Matthiesen Ovl, Diagnostisk Center, Silkeborg mettedam@rm.dk 

Sagsbehandler:

Nanna Helmer, e-mail: nanna.helmer@regionh.dk

Telefon: 38669932

HUSK at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks., målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ’Vigtig info’.

Opdateret  2/1-24

Tlf: 38 66 99 30​