Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Intern Medicin: Kardiologi

Introduktionsstillinger

Alle introduktionsstillinger i Intern Medicin er kvalificerende. Læs mere under 'Introduktionsuddannelsen i Intern Medicin'.

Hoveduddannelsesforløb

I Videreuddannelsesregion Øst er der 12 hoveduddannelsesforløb. Der opslås 6 forløb til besættelse den 1. marts og 6 forløb til besættelse den 1. september. Hoveduddannelsen varer 5 år og de fleste fælles intern medicinske kompetencer opnås i løbet af det første år. Se ”Oversigt over hoveduddannelsesforløb” for mere information.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst opslås af Sekretariatet på www.sundhedsjobs.dk . Henvendelser vedrørende stillingsopslag og ansøgninger skal rettes til specialets sagsbehandler i Videreuddannelsesregion Øst.

Specialespecifikke kurser i Intern Medicin: Kardiologi

I hoveduddannelsen indgår der udover de obligatoriske generelle kurser de fællesmedicinske kurser samt de specialespecifikke kurser. Det er de to hovedkursusledere, der indkalder dig til såvel de fællesmedicinske som de specialespecifikke kurser. Du skal selv tilmelde dig SOL-kurserne og forskningstræning.

Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til den respektive hovedkursusleder.

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet er specialets postgraduate kliniske lektor (PKL):

Overlæge Jørn Carlsen, Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet Blegdamsvej

E-mail: joern.carlsen@regionh.dk 

Hovedkursusledere Intern Medicin fælleskurser:

Mette Holland-Fischer Led. Ovl. Reumatologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital mhf@rn.dk

Mette Yde Matthiesen Ovl, Diagnostisk Center, Silkeborg mettedam@rm.dk

Hovedkursusleder Kardiologiske kurser:

Overlæge Martin Snoer, Kardiologisk afd., Roskilde Sygehus

E-mail: marsn@regionsjaelland.dk

Sagsbehandler:

Lise Møller

E-mail: lise.m@regionh.dk 

Telefon: 3866 9931

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den videreuddannelsesregion, hvor du er ansat.

HUSK at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks., målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ’Vigtig info’.

Opdateret: 15/8-2023

Tlf: 38 66 99 30​