Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Intern Medicin: Gastroenterologi og Hepatologi

Introduktionsstillinger

For yderligere information se under ’Introduktionsuddannelsen i Intern Medicin’.

Hoveduddannelsesforløb

Videreuddannelsesregion Øst er dimensioneret til 7 hoveduddannelsesforløb om året. Grundet de enkelte ansættelsers varighed af enten 15 eller 30 mdr. varighed opslås forløbene i et skiftende interval på hhv. 6 og 9 mdr. Tiltrædelsestidspunktet ændrer sig derfor også fra runde til runde (1/3, 1/6, 1/9, 1/12). Hoveduddannelsen varer 5 år. 

Oversigten over hoveduddannelsesforløb, som viser forløbenes sammensætning, er i øjeblikket under revision.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst, opslås af Sekretariatet i Videreuddannelsesregion Øst på www.sundhedsjobs.dk. Henvendelser omkring stillingsopslag, ansøgninger og ansættelsessamtaler skal rettes til specialets sagsbehandler i Videreuddannelsesregion Øst. Se nedenstående.

Specialespecifikke kurser

I introduktionsuddannelsen findes der ingen obligatoriske specialspecifikke kurser. I hoveduddannelsen findes der, udover de generelle obligatoriske kurser, også de obligatoriske specialespecifikke kurser, som afholdes af hhv. Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi og Dansk Selskab for Intern Medicin. Det er hovedkursuslederen, der indkalder dig til de specialespecifikke kurser.
​Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursusleder:
​Bo Søndergaard på mailen: ahh-kursusgashep@regionh.dk  


​Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de Intern medicinske fælleskurser skal rettes til hovedkursusleder:
​Mette Holland-Fischer Led. Ovl. Reumatologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital mhf@rn.dk

Mette Yde Matthiesen Ovl, Diagnostisk Center, Silkeborg mettedam@rm.dk

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet er PKL (Postgraduat Klinisk Lektor)

Trine Boysen, e-mail: trine.boysen@regionh.dk

Sagsbehandler

Ulrik Dyrbye Hansen, e-mail: ulrik.dyrbye.hansen@regionh.dk 

Telefon: 3866 9943

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen i pågældende videreuddannelsesregion. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

HUSK at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks., målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ’Vigtig info’.

Opdateret 27/10-2022

Tlf: 38 66 99 30​