Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Gynækologi og Obstetrik

Introduktionsstillinger

I Videreuddannelsesregion Øst er der 28 introduktionsstillinger i Gynækologi-Obstetrik. Under ’Vigtig info’ findes en oversigt, der viser placeringen af introduktionsstillingerne. Introduktionsstillingerne er 1-årige og indeholder ansættelse på et enkelt sygehus. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af afdelingerne på www.sundhedsjobs.dk 

Hoveduddannelsesforløb

I Videreudddannelsesregion Øst er der 14 årlige hoveduddannelsesforløb. Der opslås 7 forløb til påbegyndelse henholdsvis 1. april og 1. oktober.

Hoveduddannelsen varer 4 år og består i Videreuddannelsesregion Øst af 18 måneders ansættelse på en stamafdeling, 6 mdr. kirurgi, 12 mdr. ansættelse på anden gynækologisk-obstetrisk afdeling og de sidste 12 mdr. tilbage på stamafdeling. Se ’Oversigt over hoveduddannelsesforløb for mere information.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst, opslås af Sekretariatet i Videreuddannelsesregion Øst på www.sundhedsjobs.dk. Henvendelser vedrørende stillingsopslag og ansøgninger skal rettes til specialets sagsbehandler i Videreuddannelsesregion Øst.

Specialespecifikke kurser i Gynækologi-obstetrik

I introduktionsuddannelsen findes der ingen obligatoriske specialespecifikke kurser, men der er en introkursusrække her i Videreuddannelsesregion Øst. Det er UAO'en der står for tilmelding af i-læger til kurserne.

I hoveduddannelsen findes der udover de generelle obligatoriske kurser, de obligatoriske specialespecifikke kurser.

De specialespecifikke kurser afholdes af specialeselskabet.

Spørgsmål vedrørende indhold og placering af disse kurser skal rettes til hovedkursuslederen Lars Alling Møller, 

E-mail: hovedkursusleder@gmail.com

Specialespecifik forskningstræning

Det er specialet der står for forskningstræningsmodulet i gynækologi-obstetrik. Kurserne udbydes på landsplan. Kurserne forventes gennemført i år 3 af H-forløbet.

Forskningshovedkursusleder er Ida Kirkegaard 

E-mail: idakirke@rm.dk 

Ansvarlig for forskningstræningen i Videreuddannelsesregion Øst er Birgitte Baldur-Felskov

Email:birgitte.baldur-felskov.01@regionh.dk

​​

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet er PKL (Postgraduat Klinisk Lektor)

Åse Klemmensen Email: Aase.Kathrine.Klemmensen@regionh.dk  

Sagsbehandler i sekretariatet:

Birgitte Rønn 

E-mail: br@regionh.dk 

Telefon 38669933

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

HUSK at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks., målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ’Vigtig info’.

Opdateret 20/5-22

Tlf: 38 66 99 30​