Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Arbejdsmedicin

Introduktionsstillinger

I Videreuddannelsesregion Øst er der aktuelt 9 introduktionsstillinger i Arbejdsmedicin. Under ’Oversigt over introduktionsstillinger’ findes oversigt over, hvor introduktionsstillingerne er placeret. Introduktionsstillingerne er 1-årig, og indeholder ansættelse på et enkelt sygehus. Stillingerne opslås løbende af de enkelte afdelinger på www.sundhedsjobs.dk 

Hoveduddannelsesforløb

I Videreuddannelsesregion Øst er der 4 årlige hoveduddannelsesforløb. I forårsrunden opslås 2 forløb med ansættelsesstart den 1. marts, og i efterårsrunden opslås 2 forløb til start den 1. september. Hoveduddannelsen varer 4 år. Det tilstræbes, at forløbene følger anvisningerne, som ses i ’Oversigt over hoveduddannelsesforløb’.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst, opslås af Sekretariatet i Videreuddannelsesregion Øst på www.sundhedsjobs.dk. Henvendelser omkring stillingsopslag, ansøgninger og ansættelsessamtaler skal rettes til specialets sagsbehandler i Videreuddannelsesregion Øst. Se nedenstående.

Specialespecifikke kurser

Introduktionsuddannelsen indeholder ikke obligatoriske specialespecifikke kurser. I hoveduddannelsen findes der, udover de generelle obligatoriske kurser (SOL-kurserne), også 9 obligatoriske specialespecifikke kurser. De 4 af disse er rene arbejdsmedicinske kurser, mens de 5 øvrige er fælles med samfundsmedicin. Som hoveduddannelseslæge skal du selv tilmelde dig til kurserne. For oversigt over kursusprogram og tilmeldingsprocedure se DASAM’s hjemmeside samt oversigt over de specialespecifikke kurser på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet er PKL (Postgraduat Klinisk Lektor)

Margrethe Bordado Sköld, e-mail: mskol@regionsjaelland.dk

Sagsbehandler

Ulrik Dyrbye Hansen, e-mail: ulrik.dyrbye.hansen@regionh.dk

Telefon: 3866 9943

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen i pågældende videreuddannelsesregion. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

HUSK at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks., målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ’Vigtig info’.

Opdateret 28/11-22

Tlf: 38 66 99 30​