Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Information til vejlederen

Hovedvejleder

Den uddannelsesansvarlige overlæge sørger for, at alle uddannelseslæger i en afdeling har en hovedvejleder. En hovedvejleder er en læge, der er senior i forhold til uddannelseslægen. Hovedvejlederen har en helt central rolle og pålægges ansvar for den praktiske gennemførsel af én eller flere uddannelseslægers forløb i afdelingen. Efter delegering fra den uddannelsesansvarlige overlæge kan den daglige kliniske vejleder kompetencevurdere og attestere opnåelsen af enkeltkompetencer i www.uddannelseslaege.dk

Følgende arbejdsopgaver indgår almindeligvis i hovedvejlederens funktion:

 • Sætte sig grundigt ind i uddannelsesprogrammet for det gældende uddannelsesforløb
 • Udarbejde en individuel uddannelsesplan sammen med uddannelseslægen for forløbet i afdelingen
 • Sikre at uddannelsesplanen bliver gennemført
 • Sikre løbende justering af uddannelsesplanen
 • Informere daglige kliniske vejledere om uddannelsesplanen
 • Være ansvarlig for, at introduktionsprogrammet bliver gennemført
 • Anvende pædagogiske redskaber sammen med uddannelseslægen. Evt. uddelegeres opgaven
 • Yde daglig klinisk vejledning og give feedback
 • Gennemføre fortløbende vejledersamtaler
 • Inddrage den uddannelsesansvarlige overlæge i uhensigtsmæssige uddannelsesforløb
 • Kompetencevurdering af enkelte kompetencer

Daglig vejleder

Vejledning af uddannelseslægen kan og bør ikke varetages af en enkeltperson. I den daglige arbejdssituation har hver ansat læge et ansvar som vejleder. Efter delegering fra den uddannelsesansvarlige overlæge kan den daglige kliniske vejleder kompetencevurdere og attestere opnåelsen af enkeltkompetencer i www.uddannelseslaege.dk

 

Arbejdsopgaver for den daglige kliniske vejleder er blandt andet:

 • Holde sig orienteret om uddannelsesplaner for afdelingens uddannelseslæger
 • Deltage i gennemførsel af introduktionsprogrammet
 • Yde daglig klinisk vejledning og give feedback
 • Kompetencevurdere enkelte kompetencer eller delkompetencer og rapportere til hovedvejleder efter aftale

Begge former for vejledere har ansvar for at gå til den uddannelsesansvarlige overlæge, hvis de er bekymrede for en uddannelseslæges kompetenceopnåelse, eller hvis de mener et uhensigtsmæssigt uddannelsesforløb er undervejs. 

Opdateret 08/11-22​

Tlf: 38 66 99 30​