Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Grundkursus for tutorlæger​

Kurset er obligatorisk og arrangeres af regionens almen medicinske uddannelseskoordinatorer (AMU’er), som også fungerer som kursusledere.

Målgruppen er helt nye tutorer og tutorlæger, der kun har haft få forløb med uddannelseslæger.

Næste kursus er  den 12. september fra kl. 16.00 – 20.00 - Overtegnet

Kurset foregår på Nordsjællands Hospital – Hillerød

Tilmelding skal ske til Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse  (www.laegeuddannelsen.dk)  

Mette Hansen, e-mail: mette.hansen@regionh.dk 

Kurset er gratis og der vil blive serveret sandwichs og drikkevarer.

Forud for kurset skal du tage et e-learningskursus, som er en forudsætning for at deltage i selve grundkurset.

Mere information følger i løbet af foråret.

​​

Foreløbig program for dagen:

 • Uddannelsesansvarlig tutorlæge
 • Opbygning af uddannelsen til speciallæge i almen medicin
 • Uddannelsesprogrammet/praksisbeskrivelsen
 • Planlægge uddannelsen for uddannelseslægen
 • Forventningssamtale, Midtvejsevaluering, Slutevaluering
 • Den daglige supervision og undervisning
 • Kursushæfte
 • Lægevagt -1813
 • Evaluering
 • Karrierevejledning
 • Arbejdsgiver
 • Fravær, ferie, forsikring, løn. Arbejdsgiver og arbejdsleder.
 • HUSK at medbringe dit eget uddannelsesprogram/praksisbeskrivelse til drøftelse i grupper

​Med venlig hilsen

Connie Dydensborg og Nanna Hartmann

Almen medicinske uddannelseskoordinatorer i Region Hovedstaden​

Opdateret 7/6-19​

Tlf: 38 66 99 30​