Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Grundkursus for tutorlæger​

Kurset er obligatorisk og arrangeres af regionens almen medicinske uddannelseskoordinatorer (AMU’er), som også fungerer som kursusledere.

Kurset er gratis.

Målgruppen er helt nye tutorer og tutorlæger, der kun har haft få forløb med uddannelseslæger.

Næste kursus bliver afholdt efteråret 2022. Dato følger senere.

Kurset er virtuelt og foregår via Zoom.

Tilmelding til grundkurset skal ske til Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse  (www.laegeuddannelsen.dk)  

Wendy Mikkelsen, e-mail: wjm@regionh.dk

Forud for kurset skal du tage en elektronisk test, som er en forudsætning for at deltage i selve grundkurset.
​​

Foreløbig program for dagen:

 • Uddannelsesansvarlig tutorlæge
 • Opbygning af uddannelsen til speciallæge i almen medicin
 • Uddannelsesprogrammet/praksisbeskrivelsen
 • Planlægge uddannelsen for uddannelseslægen
 • Forventningssamtale, Midtvejsevaluering, Slutevaluering
 • Den daglige supervision og undervisning
 • Kursushæfte
 • Lægevagt -1813
 • Evaluering
 • Karrierevejledning
 • Arbejdsgiver
 • Fravær, ferie, forsikring, løn. Arbejdsgiver og arbejdsleder.
 • HUSK at medbringe dit eget uddannelsesprogram/praksisbeskrivelse til drøftelse i grupper

​Med venlig hilsen

Nanna Hartmann

Almen medicinske uddannelseskoordinatorer i Region Hovedstaden​

Opdateret 19/1-2022

Tlf: 38 66 99 30​