Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Tutorlæge i Region Hovedstaden

Der er pt. lukket for godkendelse af nye tutorlægepraksis i Region Hovedstaden (Bornholm undtaget)​​​.

​​Det vil fremgå her af hjemmesiden, når der åbnes igen.

Det er muligt at blive godkendt som tutorlæge, hvis man ansættes i en allerede godkendt tutorlægepraksis.
​Følg disse tre trin;

  • Anmod om og udfyld en tutorlægeaftale
  • Tilmeld dig grundkurset
  • Send opdateret praksisbeskrivelse


​Tilmelding som tutorlæge​

For at blive godkendt som tutorlæge skal du indsende en praksisbeskrivelse, udfylde og underskrive en tutorlægeaftale samt deltage i et grundkursus for nye tutorlæger. ​Du kan læse mere om kurset i menuen til højre. Her finder du også en skabelon til praksisbeskrivelse.

Tutorlægeaftalen udfyldes og underskrives digitalt. Du kan anmode om fremsendelse af tutorlægeaftalen nederst på siden. ​​

​For kompagniskabs- og samarbejdspraksis sker godkendelse for hver enkelt af de praktiserende læger i praksis. Der skal derfor ligeledes anmodes om fremsendelse af tutorlægeaftalen fra hver enkelt praktiserende læge i praksis. 


​Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Wendy Mikkelsen på tlf. 38 66 99 40


Når de lokale uddannelseskoordinatorer har godkendt dig som tutorlæge, skal du forvente, at der kan gå mellem 1-1½ år før du modtager en KBU-læge, da vi planlægger op til 1½ år forud for ansættelsen. Der er nogle gange mulighed for at få en uddannelseslæge før.

Principper ved tildeling af uddannelseslæger.

Sekretariatet fordeler hvert år ca. 750 uddannelseslæger til tutorlæger i Region Hovedstaden. Uddannelseslægerne omfatter basislæger, introduktionslæger og hoveduddannelseslæger i almen medicin samt enkelte i andre specialer.

Når en tutorlæge er godkendt til at modtage uddannelseslæger, vil praksis i første omgang blive tildelt basislæger. Når praksis har haft min. 1-3 basislæger og dernæst min. 1 introduktionslæge kan der tildeles en læge i hoveduddannelse fase 1 og 2 og endnu senere fase 3.

Ifølge Tutorlægeaftalen forventes det, at praksis modtager uddannelseslæger på alle niveauer. Bemærk at fordelingen af uddannelseslæger planlægges lang tid i forvejen. Der kan derfor gå op til 1½ år fra praksis bliver godkendt som tutorpraksis, til den modtager den første uddannelseslæge.

Kontinuitet

En af de ting der er medvirkende årsag til, at tildeling af forløb kan blive lidt uregelmæssig, er bl.a. uddannelseslæger, der går på barsel eller har fravær af anden årsag. Det kan være svært at finde en anden uddannelseslæge, der kan træde ind i stedet, og når uddannelseslægen kommer retur fra barsel, sker det så vidt muligt til samme praksis. Det giver uddannelsesmæssigt det største udbytte, men kan betyde, at praksis kommer ind i en skæv rytme i forhold til tidspunkt for den generelle tildeling af uddannelseslæger.

Vi forsøger at fordele sol og vind lige mellem alle tutorlægerne. Har én praksis været hårdt ramt af barsler eller afbud, vil denne praksis blive tilgodeset ved næste tildeling. Og omvendt har en praksis over en længere periode haft uddannelseslæger kontinuerligt, må det forventes, at praksis får en pause for uddannelseslæger på op til 6 måneder for at tilgodese de praksis der har været hårdest ramt af afbud.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er nogen garanti for kontinuerlig tildeling af uddannelseslæger.

Anmod om Tutorlægeaftalen her:​

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Opdateret 14/2-24

Tlf: 38 66 99 30​