Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Thoraxkirurgi

Introduktionsstillinger

I Videreuddannelsesregion Øst findes der pt. 4 introduktionsstillinger i Thoraxkirurgi. Introduktionsstillingerne er et-årige og består af ansættelse på Thoraxkirurgisk Klinik, Rigshospitalet. Introduktionsstillingerne opslås af afdelingen på www.sundhedsjobs.dk 

Fælleskirurgiske introduktionsstillinger giver stadig adgang til at søge hoveduddannelse i de 5 kirurgiske specialer.

Hoveduddannelsesforløb

I Videreuddannelsesregion Øst opslås der årligt 1 hoveduddannelsesforløb til besættelse pr. 1. marts. Hoveduddannelsesforløbet er sammensat af 36 mdr. på Rigshospitalet, 12 mdr. i enten Odense eller Aarhus og afsluttes med 12 mdr. på Rigshospitalet.


I de thoraxkirurgiske hoveduddannelsesforløb indgår en fælleskirurgisk "common-trunk del". Denne består af kurser i de øvrige kirurgiske specialer. Spørg din uddannelsesansvarlige overlæge om den tidsmæssige placering for disse, når du påbegynder din første ansættelse i forløbet.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Alle hoveduddannelsesforløb i Danmark opslås af Sekretariatet i Videreuddannelsesregion Syd på sundhedsjobs.dk. Henvendelser omkring stillingsopslag, ansøgninger og faglig profil skal derfor rettes til Videreuddannelsesregion Syd.

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet og Postgraduat klinisk lektor (PKL):

Overlæge, Merete Christensen, Rigshospitalet

​​

Sagsbehandler:

Karina Heuer Bach, e-mail: khb@regionh.dk   

Telefon: 38669934

Ansvaret for ansættelsesprocessen i forbindelse med opslag og besættelse af hoveduddannelsesforløb er placeret i Videreuddannelsesregion Syd, hvorfor alle henvendelser vedrørende dette, skal rettes til kontaktpersonen her. Andre spørgsmål til uddannelsen (herunder igangværende uddannelsesforløb) skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende region, hvor lægen er ansat.

HUSK at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks. målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ”Vigtig info”.

Opdateret 1/11 2022

Tlf: 38 66 99 30​