Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Retsmedicin

Introduktionsstillinger

Der er 4 et-årige introduktionsstillinger placeret på Københavns Universitet - Retsmedicinsk Institut.

Hoveduddannelsesforløb

I Videreuddannelsesregion Øst er der ét hoveduddannelsesforløb. Forløbet opslås til besættelse den 1. januar.  Hoveduddannelsen varer fire år og indeholder i alt 2½ års ansættelse på Retsmedicinsk Institut, ½ års ansættelse på Patologiafdelingen, Rigshospitalet Blegdamsvej samt 1 års ansættelse på én af de patologiske afdelinger på SUH Roskilde eller Herlev Hospital.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst opslås af sekretariatet i Videreuddannelsesregion Nord på www.sundhedsjobs.dk Henvendelser vedrørende stillingsopslag og ansøgninger skal rettes til specialets sagsbehandler i Videreuddannelsesregion Nord.

Specialespecifikke kurser i Retsmedicin

I hoveduddannelsen indgår en række specialespecifikke kurser. Disse kurser arrangeres af Dansk Selskab for Retsmedicin, og du vil blive indkaldt til de specialespecifikke kurser af hovedkursuslederen. Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursuslederen.

Kontaktpersoner

Formand for det landsdækkende uddannelsesråd er specialets postgraduate kliniske lektor i Nord (PKL):

Overlæge Marianne Cathrine Rohde, Retsmedicinsk Institut, Aarhus

E-mail: mcr@forens.au.dk 

Hovedkursusleder:

Overlæge, ph.d. Christina Jacobsen, Retsmedicinsk Institut, København

E-mail: christina.jacobsen@forensic.ku.dk 

Sagsbehandler i Videreuddannelsesregion Øst:

Lise Møller

E-mail: lise.m@regionh.dk 

Telefon: 3866 9931

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb skal rettes til kontaktpersonen i Videreuddannelsesregion Nord. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den videreuddannelsesregion, hvor du er ansat.

HUSK at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks., målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ’Vigtig info’.

Opdateret 25/8-23​

Tlf: 38 66 99 30​