Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Psykiatri

Introduktionsstillinger

I Videreuddannelsesregion Øst findes der pr 1. oktober 2022 84 introduktionsstillinger til besættelse i psykiatri. Under ’Vigtig info’ findes en oversigt, der viser placeringen af introduktionsstillingerne. 72 af introduktionsstillingerne er 1-årige og indeholder ansættelse på en enkelt psykiatrisk afdeling, mens 12 er deleintrostillinger med 6 mdrs. ansættelse i Region Sjælland efterfulgt af 6 mdrs. ansættelse i Region Hovedstaden. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af afdelingerne på www.sundhedsjobs.dk 

Hoveduddannelsesforløb

I Videreuddannelsesregion Øst er der pr. 1. marts 2024 34 årlige hoveduddannelsesforløb, hvor 17 opslås med besættelse 1. marts og 17 opslås med besættelse 1. september. Hoveduddannelsen varer 4 år og består af ansættelse på 2 eller 3 psykiatriske afdelinger samt et ½ års ansættelse i Neurologi. Alle forløbene starter med Neurologi. Se ’Oversigt over hoveduddannelsesforløb’ for mere information.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst, opslås af Sekretariatet i Videreuddannelsesregion Øst på www.sundhedsjobs.dk  Henvendelser omkring stillingsopslag, ansøgninger og ansættelsessamtaler skal rettes til specialets sagsbehandler i Videreuddannelsesregion Øst.

Specialespecifikke kurser i Psykiatri

I introduktionsuddannelsen findes der ingen obligatoriske specialespecifikke kurser i Psykiatri. Der er I-kursus som specialeselskabet anbefaler, at uddannelsessøgende i introduktionsuddannelse gennemfører.

I hoveduddannelsen findes der, udover de generelle obligatoriske kurser, de obligatoriske specialespecifikke kurser, som afholdes af specialeselskabet. Det er hovedkursuslederen, der indkalder dig til de specialespecifikke kurser. Spørgsmål vedrørende indhold og placering af disse kurser skal rettes til hovedkursuslederen  eller kursusadministrator. Grunduddannelsen i psykoterapi er en obligatorisk del af speciallægeuddannelsen i psykiatri. Se specialeselskabets hjemmeside for mere information.

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet er PKL (Postgraduat Klinisk Lektor):

Signe Wegmann Düring

E-mail: signe.wegmann.during@regionh.dk 

Hovedkursusleder​:

Ulla Agerskov Andersen

E-mail: uagerskov@health.sdu.dk

Kursusadministrator:

Helen Gerdrup Nielsen

E-mail: helen.gerdrup.nielsen@regionh.dk

Sagsbehandler:

Tobias Kongstad-Hansen

E-mail: tobias.kongstad-hansen@regionh.dk 

Telefon: 3866 9942

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

HUSK at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks., målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ’Vigtig info’.

Opdateret 1/11-22

Tlf: 38 66 99 30​