Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Klinisk Genetik

Introduktionsstillinger

I Videreuddannelsesregion Øst findes der pr 1. januar 2019 4 introduktionsstillinger til besættelse i Klinisk genetik. Disse er placeret på enten Kennedy Centret eller Klinisk Genetisk Afdeling Rigshospitalet. Introduktionsstillingerne er 1-årige og indeholder ansættelse på en enkelt afdeling. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af afdelingerne på www.sundhedsjobs.dk

Hoveduddannelsesforløb

I Videreuddannelsesregion Øst er der 2 årlige hoveduddannelsesforløb, hvor der som udgangspunkt opslås 1 forløb med besættelse 1. marts og 1 opslås med besættelse 1. september. Hoveduddannelsen varer 4 år. Se ’Oversigt over hoveduddannelsesforløb’ for mere information.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst, opslås af Sekretariatet i Videreuddannelsesregion Øst på www.sundhedsjobs.dk. Henvendelser omkring stillingsopslag, ansøgninger og ansættelsessamtaler skal rettes til specialets sagsbehandler i Videreuddannelsesregion Øst.

Specialespecifikke kurser i Klinisk genetik

I introduktionsuddannelsen findes der ingen obligatoriske specialespecifikke kurser i Klinisk genetik. I hoveduddannelsen findes der, udover de generelle obligatoriske kurser, de obligatoriske specialespecifikke kurser, som afholdes af specialeselskabet. Kursernes afholdes samlet for alle 3 uddannelsesregioner i landet. Det er hovedkursuslederen, der indkalder dig til de specialespecifikke kurser. Spørgsmål vedrørende indhold og placering af disse kurser skal rettes til hovedkursuslederen. , 

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet er PKL (Postgraduat Klinisk Lektor)

Elsebet Østergaard, e-mail: Elsebet.Oestergaard.01@regionh.dk

Hovedkursusleder:

Tina Duelund Hjortshøj
​E-mail: Tina.Duelund.Hjortshoej@regionh.dk

Sagsbehandler:

Karin Skjønnemann, e-mail: ​karin.skjoennemann@regionh.dk

Telefon: 3866 9637
​​

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

HUSK at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks., målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ’Vigtig info’.

Opdateret 26/9-21

Tlf: 38 66 99 30​