Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Introduktionsstillinger

I Videreuddannelsesregion Øst findes der 12 introduktionsstillinger i Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin. Under ”Vigtig info” kan du se hvor introduktionsstillingerne er placeret samt finde kompetencekort.  Vejledning i brug af kompetencekort findes her

Introduktionsstillingerne er etårige og indeholder ansættelse på en enkelt afdeling. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af de respektive afdelinger på www.sundhedsjobs.dk

Hoveduddannelsesforløb

I Videreuddannelsesregion Øst er der i gennemsnit 4 hoveduddannelsesforløb pr. år. Da forløbene er opbygget omkring ansættelser af 21 måneders varighed varierer både opslagstidspunkt og antal fra år til år. Hoveduddannelsen varer 4 år og er sammensat af 2 x 21 måneders ansættelse i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin samt 6 måneders Intern Medicin. Der er i alt 7 forskellige kombinationer – se ”Oversigt over hoveduddannelsesforløb” for mere information.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst opslås af Sekretariatet på sundhedsjobs.dk. Henvendelser vedrørende stillingsopslag og ansøgninger skal rettes til specialets sagsbehandler i Videreuddannelsesregion Øst.

Specialespecifikke kurser i Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin

I hoveduddannelsen indgår der udover de obligatoriske generelle kurser de specialespecifikke kurser. Det er hovedkursuslederen, der indkalder dig til de specialespecifikke kurser. Du skal selv tilmelde dig SOL-kurserne og forskningstræning.

Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursuslederen Peter Sandor Oturai ​pso@rh.dk 

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet samt specialets postgraduate kliniske lektor (PKL):

Overlæge Lars Thorbjørn Jensen, Klinisk Fysiologisk Afdeling Z, Herlev Hospital

E-mail: lars.thorbjoern.jensen.01@regionh.dk 

Sagsbehandler:

Lise Møller

E-mail: lise.m@regionh.dk 

Telefon: 3866 9931

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den videreuddannelsesregion, hvor du er ansat.

HUSK at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks., målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ’Vigtig info’.

Opdateret 23/1-24

Tlf: 38 66 99 30​