Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Dermato-Venerologi

Introduktionsstillinger

I Videreuddannelsesregion Øst er der 12 introduktionsstillinger til besættelse i Dermato-venerologi. Introduktionsstillingerne er et-årige og tilknyttet én sygehus- eller hospitalsafdeling. Introstillingerne opslås lokalt af afdelingerne på www.sundhedsjobs.dk

Hoveduddannelsesforløb

I Videreuddannelsesregion Øst er der 6 årlige hoveduddannelsesforløb. Der opslås 3 stillinger til besættelse 1. marts og 3 stillinger til besættelse 1. september. Hoveduddannelsen varer 4 år og begynder med et 6 måneders ophold på en intern medicinsk afdeling. Dernæst er der i alt 3 års ansættelse fordelt på to af videreuddannelsesregionens tre dermatologiske afdelinger, kun afbrudt af et 6 måneders ophold i en speciallægepraksis. Under ”Vigtig info” findes en oversigt, der viser sammensætningen af hoveduddannelsesforløbene.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst opslås af Sekretariatet i Videreuddannelsesregion Syd på sundhedsjobs.dk. Henvendelser vedrørende stillingsopslag og ansøgninger skal rettes til Sekretariatet i Videreuddannelsesregion Syd. Opslaget er landsdækkende.

Kontaktpersoner

Specialets postgraduate kliniske lektor (PKL):

Ulrikke Lei, e-mail: ulrikke.lei@regionh.dk 

Hovedkursusleder i Dermato-venerologi:

Ulrikke Lei, e-mail: ulrikke.lei@regionh.dk

Sagsbehandler:

Nanna Helmer, e-mail: nanna.helmer@regionh.dk 

Telefon: 3866 9932​

Spørgsmål til speciallægeuddannelsen skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

HUSK at orientere dig i de mange elementer der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks. målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ”Vigtig info”.

Opdateret 14/9-22

Tlf: 38 66 99 30​