Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Anæstesiologi

Introduktionsstillinger

I Region Øst er der 41 introduktionsstillinger i Anæstesiologi. Under ’Vigtig info’ findes en oversigt, der viser placeringen af introduktionsstillingerne. Introduktionsstillingerne er 1-årige og indeholder ansættelse på et enkelt sygehus. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af afdelingerne på www.sundhedsjobs.dk 

Hoveduddannelsesforløb

I Region Øst er der 24 hoveduddannelsesforløb. Der opslås 12 forløb til besættelse pr. 1. maj og 12 forløb til besættelse 1. november. Hoveduddannelsesforløbene er i princippet delt i fire delforløb à 12 mdr. Alle starter med 12 mdr. anæstesiologi på hospital med basisfunktioner. Derefter har nogle 12 mdr. på hospital som har nogle specialfunktioner, mens andre har et forløb med 2 gange 6 mdr. på RH. Alle har 3. år på Rigshospitalet i rotationsforløb med 4 forløb af 3 mdr. inkl. thorax, neuro og abd. Alle forløb slutter med 12 mdr. på hospital med akutfunktion. Se ’Oversigt over hoveduddannelsesforløb for mere information.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst, opslås af Sekretariatet i Videreuddannelsesregion Øst på sundhedsjobs.dk. Henvendelser vedrørende stillingsopslag og ansøgninger skal rettes til specialets sagsbehandler i Videreuddannelsesregion Øst.

DASAIM har udarbejdet en særlig ansøgningsvejledning med diverse skemaer der bruges ved ansøgningen, samt en samtaleguide der bruges ved ansættelsessamtalerne - Samtaleguide 

Specialespecifikke kurser i Anæstesiologi

I introduktionsuddannelsen findes der ingen obligatoriske specialespecifikke kurser, men der er en introkursusrække her i Videreuddannelsesregion Øst. Det er UAO på afdelingen der tilmelder i-lægerne til kursus. Kursustilmelding til Kursusadministrator Rikke Pedersen HUanaestesi@regionh.dk

Oplysninger om kurserne findes på CAMES' hjemmeside

I hoveduddannelsen findes der udover de generelle obligatoriske kurser, de obligatoriske specialespecifikke kurser, som afholdes af specialeselskabet.

Spørgsmål vedrørende indhold og placering af disse kurser skal rettes til Kursusadministrator Rikke Pedersen HUanaestesi@regionh.dk eller hovedkursuslederen Rikke Borre Jacobsen  Rikke.Vita.Borre.Jacobsen@regionh.dk

Specialespecifik forskningstræning:

I Videreuddannelsesregion Øst står specialet for hele forskningstræningsmodulet. H-lægerne indkaldes af kursuskoordinator: Steffen Kamp Steffen.kamp.joergensen@regionh.dk

Oplysninger om forskningstræning findes på CAMES' hjemmeside

I Videreuddannelsesregion Øst er der nedsat et uddannelsesråd for hvert speciale, hvis overordnede formål er, at sikre en god uddannelse. Uddannelsesrådet består af repræsentanter fra uddannelsesregionens afdelinger som indgår i introduktionsstillinger eller H-forløb samt Yngre Læger. Uddannelsesrådet medvirker til den løbende revision af uddannelsesprogrammerne, og deltager i den lokale implementering af nye lærings- og evalueringsmetoder.

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet er PKL (Postgraduat Klinisk Lektor)

Overlæge Helle Thy Østergaard, Herlev Hospital helle.thy.oestergaard@regionh.dk 

Overlæge Rikke Borre Jacobsen, HOC, RH¸ Rikke.Vita.Borre.Jacobsen@regionh.dk 

Sagsbehandler:

Birgitte Rønn, e-mail: br@regionh.dk 

Telefon: 3866 9933

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

HUSK at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks., målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ’Vigtig info’.

Opdateret  23/06-22

Tlf: 38 66 99 30​