Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Akutmedicin

Specialet Akutmedicin blev indført i 2018, og arbejdet med at planlægge hoveduddannelsen pågår stadig.

Hvis indstillingen fra uddannelsesrådet accepteres af Region H og Region Sjælland, forventes det, at man kan besætte de første hoveduddannelsesforløb pr. 01.11.2019. Denne side vil blibve opdateret løbende, i takt med at uddannelsen etableres.

Introduktionsstillinger

I Videreuddannelsesregion Øst findes der pt. 35 introduktionsstillinger i Akutmedicin. Introduktionsstillingerne er 1-årige og indeholder ansættelse på et enkelt sygehus/hospital. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af afdelinger på www.sundhedsjobs.dk. Under ’Vigtig info’ findes en oversigt, der viser placeringen af introstillingerne.

Hoveduddannelsesforløb

I Videreuddannelsesregion Øst arbejdes der pt. på at tilrettelægge hoveduddannelsen i Akutmedicin. Der arbejdes på at etablere 16 hoveduddannelsesforløb, hvoraf halvdelen opslås til besættelse pr. 1. maj, og den anden halvdel opslås til besættelse 1. november. Hoveduddannelsen varer 5 år. Når specialets hoveduddannelsesforløb er etableret, vil der fremgå en oversigt over hoveduddannelsesforløbene under ’vigtig info’.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst opslås af Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse på sundhedsjobs.dk, og søges i www.videreuddannelsen.dk.

Henvendelser vedr. stillingsopslag og ansøgninger (herunder ansøgningsskema) skal rettes til specialets sagsbehandler.

Specialespecifikke kurser

I hoveduddannelsen indgår en række specialespecifikke kurser. Disse kurser arrangeres af Dansk Selskab for Akutmedicin. En beskrivelse af kurserne findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Du bliver indkaldt til de specialespecifikke kurser af hovedkursuslederen. Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursuslederen.

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet samt specialets postgraduate kliniske lektor (PKL):

Gerhard Tiwald gti@regionsjaelland.dk 

Hovedkursusleder: Gerhard Tiwald gti@regionsjaelland.dk 

Sagsbehandler:

Lise Møller, e-mail: lise.m@regionh.dk

Telefon: 38669931

​​

HUSK at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks. målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ”Vigtig info”.

Opdateret 23/6-22

Tlf: 38 66 99 30​