Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Akutmedicin

Introduktionsstillinger

I Videreuddannelsesregion Øst findes der 79 introduktionsstillinger i Akutmedicin. Introduktionsstillingerne er 1-årige og indeholder ansættelse på et enkelt sygehus/hospital. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af afdelinger på www.sundhedsjobs.dk. Under ’Vigtig info’ findes en oversigt, der viser placeringen af introstillingerne.

Hvis du har en godkendt introduktionsstilling i Intern Medicin, kan du ansøge om at få afkortet din introduktionsstilling i Akutmedicin til ½ år. Du vil fortsat skulle have godkendt alle kompetencer i løbet af den afkortede introduktionsuddannelse.

Hoveduddannelsesforløb

I Videreuddannelsesregion Øst er der 18 hoveduddannelsesforløb, hvoraf halvdelen opslås til besættelse pr. 1. maj, og den anden halvdel opslås til besættelse 1. november. Hoveduddannelsen varer 5 år.  Under 'Vigtig info' kan du se hoveduddannelsesforløbenes sammensætning.

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst opslås af Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse på sundhedsjobs.dk, og søges i www.videreuddannelsen.dk.

Henvendelser vedr. stillingsopslag og ansøgninger (herunder ansøgningsskema) skal rettes til specialets sagsbehandler.

Specialespecifikke kurser

I hoveduddannelsen indgår en række specialespecifikke kurser. Disse kurser arrangeres af Dansk Selskab for Akutmedicin. En beskrivelse af kurserne findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Du bliver indkaldt til de specialespecifikke kurser af hovedkursuslederen. Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursuslederen.

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet samt specialets postgraduate kliniske lektor (PKL):

Anders Vestergaard Krusenstjerna-Hafstrøm andh@regionsjaelland.dk

Hovedkursusleder: Gerhard Tiwald gti@regionsjaelland.dk 

Sagsbehandler:

Lise Møller, e-mail: lise.m@regionh.dk

Telefon: 38669931

​​

HUSK at orientere dig i de mange elementer, der er gældende for din lægelige videreuddannelse som f.eks. målbeskrivelse, uddannelsesprogram, kurser, logbog m.m. Se mere under ”Vigtig info”.

Opdateret  19/02-2024

Tlf: 38 66 99 30​